Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Postmodernizm Essay

  • Submitted by: qwertyt213
  • on February 26, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 975 words

Open Document

Below is an essay on "Postmodernizm" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Postmodern(izm)ite'yi Anlamak

Anlamak

Bu yazının ve eşliğindeki tabloların, dergimizin ikinci sayısının kapak konusu olan “Postmodernizm” üzerine yapılacak okumalara yardımcı olacak bir “okuma atlası denemesi” olarak algılanmasını öneriyorum.

Moderniteyi, birbirleriyle etkileşimli tüm alanları içeren, dünyayı algılama ve anlamlandırma ve dönüştürme edimi olarak nitelendirirsek, postmoderniteyi de bu süreçle bağlantılı eleştirel ve tepkisel yaklaşımlar olarak okuyabiliriz.

Modernite- postmodernite ilişkisi ve süreci oldukça tartışmalıdır. Konu üzerinde düşünce üretenler, kendi dünya görüş ve duruşları bağlamında farklı yorumlar yapmaktadır. Bizim gibi uzak coğrafyalardan bu tartışmaları izleyerek anlamaya çalışanlar için durum daha da karmaşıktır. Ayrıca konu, bazı durumlarda ideolojik alanda slogan söylemlerle dillendirildiğinden, olan biten üzerine yeni anlam katmanları birikmektedir. Her şeye karşın postmodern yaklaşım, yorum çokluğunu savunduğuna göre, kendi bakışımızı temellendirme özgürlüğümüzü kullanarak ilerleyebiliriz.

Olup bitenlerin anlaşılmasında karşılaşılan güçlüklerden birisi de, modernite-postmodernite ilişkilerindeki iç içe geçen alanlarda görülen, çakışma, birleşme ve çelişkilerdir. Ayrıca kavramsal belirsizlikler de söz konusudur. Dergimizde yer alan “Postmodern(ite)izm Kavramlar ve Görüşler” başlıklı deneme bu zorluğu aşmak için tasarlanmıştır.

“Modern ve Postmodern” üzerine yapılan yorumlarda hep, açık kapılar bırakılmaktadır. Postmodernite'nin kendi doğasından kaynaklanan, nereye gideceği belli olmayan süreç konusunda ucu açık metinler, yazarlara güvence sağlamaktadır. ( Bu aynı zamanda postmodern bir yaklaşımdır da…)

Elimizde iki yumak var. Modernizm yumağında ipin ucundan yakalarsanız, iyi kötü yumağı sonuna kadar bir makaraya sarabilirsiniz. Bu iplik tek renkli olmakla beraber yine de, ton farklılıkları karışıklık yaratabilir. Postmodern yumakta durum farklıdır. İplik sık sık kopar. Yeni bir uç bulmak için çaba gerekir....

Show More


  • Submitted by: qwertyt213
  • on February 26, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 975 words
  • Views: 25
  • 1 rating(s)

Related Essays

Citations

MLA Citation

"Postmodernizm". Anti Essays. 20 Feb. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Postmodernizm-414153.html>

APA Citation

Postmodernizm. Anti Essays. Retrieved February 20, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Postmodernizm-414153.html