Postdramatic Theatre Norwegian Essay

29487 Words118 Pages
Det postdramatiske drama En analyse av dramabegrepet i norsk samtidsdramatikk Matilde Holdhus (20042306) - Avdeling for Dramaturgi - Institut for Æstetiske fag Aarhus Universitet - Vejleder: Ida Krøgholt - September 2009 1.Innledning .........................................................................................................................3 1.1. Introduksjon ......................................................................................................................... 3 1.2. Metode..................................................................................................................................... 4 1.3. Det postdramatiske teater ............................................................................................... 6 1.4. Den norske samtidsdramatikken.................................................................................. 7 1.5. Struktur og litteratur ......................................................................................................... 9 2.1. Målsetning og valg av terminologi ..............................................................................11 2.2. Dramateoretisk bakgrunn .............................................................................................16 2.3. Performance Text..............................................................................................................19 2.4. ”Det virkelige”.....................................................................................................................23 2.5. Oppsummering...................................................................................................................28 3.1.Resymé ...................................................................................................................................31 3.2.

    More about Postdramatic Theatre Norwegian Essay

      Open Document