Poets Essay

3327 Words14 Pages
Тема 11. Торговельні операції міжнародних корпорацій Основні питання до вивчення 1. Дати визначення суті та основних форм міжнародних торговельних операцій. 2. Проаналізувати експортні операції міжнародних корпорацій. 3. Систематизувати нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій. 4. Виявити суть і механізм страхування і державної підтримки експортних операцій. 5. Визначити зміст імпортних операцій. 6. Виокремити особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. Методичні поради до вивчення теми Складність вивчення теми полягає у тому, що з питань міжнародної торгівлі є величезна кількість літератури, яка містить як спеціальні монографічні і навчальні видання, так і відповідні розділи у працях, присвячених міжнародній економіці, міжнародним економічним відносинам, міжнародному бізнесу. Тому важливо звернути увагу студентів на особливість вивчення торговельних відносин у курсі «Міжнародний менеджмент». По-перше, у курсі розглядається не вся система міжнародної торгівлі, а лише та її частина, що стосується торговельної діяльності транснаціональних корпорацій, котрі відіграють провідну і всезростаючу роль у розвитку торговельних відносин між країнами. У цьому зв’язку можна зазначити, що розвиток міжнародної торгівлі являє собою насамперед зростання обсягу продуктів і послуг, зміну їх структури в межах переміщення між підрозділами транснаціональних корпорацій або ж обміну товарами між цими корпораціями та національними учасниками бізнесу. По-друге, торговельна діяльність міжнародних корпорацій розглядається не з позицій предмета торгівлі (продукція, послуги, роботи), а з погляду інструментів менеджменту, які використовуються транснаціональними корпораціями в процесі управління міжнародними потоками товарів і послуг. Йдется про планування цієї діяльності на основі міжнародних торговельних угод, організаційних

More about Poets Essay

Open Document