Pemikira Lateral and Pemikiran Vertikal Essay

622 Words3 Pages
Minda yang kreatif dan berinovasi adalah minda yang mampu menjana pemikiran lateral. Dalam satu kertas esei sila jawab soalan di bawah. ) Nyatakan apakah maksud pemikiran lateral dan pemikiran vertikal. Bandingan 2 pemikiran tersebut. Pemikiran lateral boleh diketegorikan sebagai cara berfikir yang hebat. Istilah pemikiran lateral telah diasaskan oleh Dr. Edward de Bono pada tahun 1967. Seorang yang berfikir secara lateral akan berfikir 'di luar kotak'. Tidak tersempit dengan idea-idea lama tetapi berusaha untuk mencipta sesuatu yang baru. akhirnya menghasilkan pemikiran kreatif, kreativiti dan beberapa keputusan yang mungkin lebih baik daripada hasil pemikiran yang lurus.Contohnya, untuk memotong rumput, kita akan memotong rumput mengunakan parang. Tetapi orang yang berfikir secara lateral akan berfikir bagaimana hendak memotong rumput dengan lebih berkesan dan cepat. Maka akan timbullah idea-idea baru, dengan mengunakan mesin pemotong rumput. Mesin itu pula ada berbagai jenis, dari yang cuma mengunakan minyak dan enjin kepada mengunakan bateri kepada menggunakan elektrik. Begitulah cara pemikir lateral berfikir. Terdapat 4 ciri pemikiran lateral ialah : ) Bersifat generatif iaitu mampu menerbitkan banyak dan berbagai-bagai idea. Ia berhasrat mencari idea yang kesemuanya betul belaka. Tujuan utamanya adalah mencari alternatif-alternatif untuk mencapai sesuatu matlamatnya. B.)Ia tidak berminat pada soal Ya-Tidak, Salah-Betul atau Logik-Tidak Logik. Berfikir secara lateral berminat untuk mencari berbagai-bagai kemungkinan. Ia tidak berminat untuk mmbuat penilaian atau keputusan. C.)Ia tidak suka mempertahankan apa-apa idea. Idea yang betul pun ia tidak suka pertahankan. Pemikiran lateral menganggap idea yang terbukti betul pun masih boleh diperbaiki lagi. D.)Ia tidak menolak apa-apa idea. Idea yang tidak logikal pun ia tidak tolak. Ia lebih

    More about Pemikira Lateral and Pemikiran Vertikal Essay

      Open Document