Partier Essay

1036 Words5 Pages
Eksamensopgave i samfundsfag C Handelsskolen Silkeborg, sommer 2010 Partier og ideologier Med udgangspunkt i bilagene bedes du besvare følgende spørgsmål: 1. Redegør for liberalistisk, socialistisk og konservativ ideologi. Liberal: fri konkurrence, den enkeltes frihed, den private ejendomsret, den lille skat Social: Traditioner som kongehus og krike fastholdes, nationalisme, forsvarsvenlig, staten her et ansvar for de svageste, de bedst egen skal hjælpes Kons: Alle skal være lige, den privsáte ejendomsret ophæves eller indskrænkes, staten skal planlægge økonomien (især i kommunismen) samfundet kan kun ændres via voldelig revolution (kommunismen) , samfundet kan ændres via reformer (reformismen) 2. Forklar den holdning, som henholdsvis Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Konservative har til et burka-forbud. Dansk folkeparti: De vil have det lort væk! Socialdemokraterne: de er mere fri med det men stadig stramme! De konservative: de ligger lige imellem men alligevel mere på DK side end på socialdemokraternes side 3. Diskuter, om et burka-forbud er i overensstemmelse med partiernes ideologi. Bilag: 1)”K kræver forbud mod burka”, Politiken 17. august 2009 2)”Så blev burkaforbuddet endeligt begravet”, Politiken 2. februar 2010 Politik 17. aug 2009 KL. 06.29 K kræver forbud mod burka De konservatives nye integrationsordfører Naser Khader får opbakning fra S og DF. Venstre afviser forslaget. De konservative vil forbyde, at personer i Danmark tildækker deres ansigter med muslimske klædedragter som burkaen og niqaben. Forbuddet skal ifølge partiets nye integrationsordfører, Naser Khader, gælde overalt i det offentlige rum, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. »Vi vil ikke se burkaer i Danmark. Vi kan simpelt hen

More about Partier Essay

Open Document