Pangangarap, Pagmamadali at Paglagapak Essay

558 Words3 Pages
Pangangarap, Pagmamadali at Paglagapak Ni Julianne Siscar Ang hirap din pala na marami kang masyadong pangarap sa buhay. Hindi mo alam kung ano uunahin mong tuparin kasi gusto mo matupad iyon lahat all at once. Well, sorry ‘the world is not a wish-granting factory’ ika nga sa nobela ni John Green na The Fault in Our Stars. Hindi kasi matutupad ‘yon ng sabay sabay at agaran, ‘wag atat. Ang mangyayari mapapagod ka lang kapag binigla mo. Darating ka sa punto na para bang gusto mo ng sumuko at nawawalan na ng pag-asa kasi ang pag-iisip mo ay gulong gulo at pagod na sa pagmamadali. Maniwala ka, napagdaanan at pinagdadaanan ko pa rin ‘yan at ng iba pa, hindi ka nag-iisa. Pero paano mo malalagpasan iyang kapaguran ng pagmamadali sa pagtupad ng pangarap? Simple lang, take a break. Para sa gayon makapag-focus ka ulit at maisa-isa ang mga prayoridad mo at kung saan ka ulit mag-uumpisa. Malay mo maging smooth at perfect ang pag-achieve mo sa mga pangarap mo. Nasa tamang timing at pag-iral ng kasabihang ‘Patience is a virtue’ lang din kasi iyan minsan. Take one step at a time baka kasi mamaya sa pagmamadali mo, madapa ka tapos hindi mo kayanin ang pagbagsak at hindi na makatayo. Uso ang inhale at exhale sa buhay natin. Langhapin ang mga magagandang bagay na nagyayari sa buhay at higit sa lahat ibuga ang mga problema, mahirap na kapag kinimkim tapos mapupunta lang sa heart attack or disease. Paano naman kung lumagapak ka na, nahuli, hindi naatim ‘yong minimithing pangarap at mayroon ka pang mga nabangga o nasaktan na tao sa pagmamadali mo? Rewind at reboot naman. Uso rin ang lumunok ng pride at bumaba ng kaunti. Ang mundo may ibabaw at may ilalim, ang tao hindi laging nasa taas at hindi rin laging nasa ibaba. Kung lagi ka nasa ibaba, motivate yourself to move forward, hindi rin magandang napag-iiwanan. Kung lagi ka namang nasa itaas,

    More about Pangangarap, Pagmamadali at Paglagapak Essay

      Open Document