Pam Mae Rhai Pobl Yn Ystyriad Sir Douglas Haig Fel Cigydd Essay

473 WordsSep 3, 20122 Pages
Pam mae rhai pobl yn ystyriad Sir Douglas Haig fel cigydd y somme? Yn yr traethwad yma byddwn yn drafod pam mae rhai pobl yn ystyriad Sir Douglas Haig fel cigydd y somme ac pam mae rhai pobl yn adnabod fe fel arwr . Roedd brwydr y somme yn ymosodiad gwnaeth cymryd lle yn afon yr somme yn Ffrainc rhwng Gorffenaf 1 ac tachwedd 18 yn 1916 . Nod yr ymosodiad oedd I gwthio byddin yr Almaen allan o Ffrainc , yn 1914 gwnaeth yr Almaen ymosod ac cymryd dros bron gyd o Ffrainc . Er hyn gwnaeth arwainwyr or triogaethau imperial Prydain fel Awstralia , Seland Newydd , Canada ac De affrica penderfynnu gwrth-ymosodiad enfawr . Yn cyntaf dwi mynd I trafod startagaethau yr rheolwyr gwnaeth Haig cael syniadau gwahanol amdano yr sarhaus efo rheolwr lleol Sir Henry Rawlinson roedd Haig eisiau ymosod I cymryd gwasgedd bant or byddin Ffrainc . Ond gwnaeth Rawlinson gweld bydd yr ymosodiad yma cael llawer o anafiadau . Ond roedd yr Almaenwr wedi creu amdiffynau gwell ar nosy r ymosodiad , roedd yr Almaenwr yn gwybod am yr ymosodiad ac wedi cael amser I creu ffossydd gwryth magnelau dwfn .Hefyd gwnaeth yr Almaenwyr cael amser I rhoi lawr wiren bigog , er hyn gwnaeth byddin Almaeneg ymateb troi bomio y tir , ond gwnaeth hyn unig gweithredi pethau troi creu y weiren bigog mwy cymysgu fynnu . Dwedodd General Almyer Hunter Weston ‘the troops could walk in’ on roedd hyn yn celwyddau cafodd yr troedfilwyr problemau enfawr gan cael ei dal ti fewn I weiren ac cael ei arfau gan fe . Gwnaeth cudd wybodaeth prydain tanamcangyfru pwer yr Almaenwyr ac yn rhoi mantais enfawr ir almaenwyr . Ar y diwrnod cyntaf cafodd amser y ymosodiad cyntaf neu ‘zero hour’ ei drefnu am 7:30 yn y bore , cyn ir troedfilwyr ymosod roedd ffrwydrol enfawr mynd bant oedd wedi cael ei cyddio o dan yr tir , ond roedd Genral Alymer Hunter Weston gadael y ffrwydriad bant deg munud yn

More about Pam Mae Rhai Pobl Yn Ystyriad Sir Douglas Haig Fel Cigydd Essay

Open Document