Pablo Picasso Essay

1479 Words6 Pages
Jeugd: 1881-1901 Pablo Ruiz Picasso werd op 25 oktober 1881 geboren te Málaga. Hij was het eerste kind van Ruiz Blanco en Doña Picasso. Het koppel kreeg nog 2 dochtertjes: Lola en Conchita. Op zevenjarige leeftijd begint Pablo onder leiding van zijn vader te schilderen. Zijn vader was zelf een schilder, met matig talent, die werkte als conservator van het stedelijk museum en als tekenlaar. Door zijn artistieke achtergrond zou hij ook de eerste zijn die het talent van Picasso hoog inschatte. Maar zelfs met de combinatie van de 2 jobs had hij een laag inkomen. Wanneer hij in 1891 een aanlokkelijk voorstel krijgt uit Noord-Spanje besluit hij dan ook om het erop te wagen. Maar in La Coruña toont de 10-jarige Pablo weinig interesse, zijn meeste aandacht ging zelf nog uit naar de manier waarop de leraar de (veelal lage) cijfers op zijn testen schreef. Pablo’s tijd ging volledig op in de schilderkunst en op 13-jarige leeftijd overklaste hij reeds zijn vader. In 1895 verhuist het gezin opnieuw, deze keer naar Barcelona. Zij vader ziet dat zijn zoon meer talent heeft dan hij zelf en geeft hem al zijn schildermateriaal. In Barcelona schrijft Pablo zich in voor de kunstacademie ‘La Lonja’. Rond deze periode schildert hij ook zijn eerste grote olieverfwerk: ‘De eerste communie’.(1) Dit werk werd vertoond op de belangrijkste expositie van Barcelona. Hij had het geschilderd als ingangsproef, maar kort hierna zou hij zich reeds losmaken van het academische schilderwerk. In 1901 besluit Picasso om nog eens te verhuizen, naar Parijs. Maar het leven is duur in Parijs en Picasso kampt met financiële problemen. Gelukkig besluit Pedro Mañach om 150 francs aan te bieden voor de maandelijkse aflevering van een schilderij. Als dank aan Pedro schildert hij ‘Portret van Pedro Mañach’. (2) Na nog geen jaar in Parijs had hij zich ook de daar nieuwste artistieke stromen eigen gemaakt. De

More about Pablo Picasso Essay

Open Document