Orgutsel Essay

7271 Words30 Pages
20. YÜZYILDA KÜRESEL KÜLTÜR MİTİ VE TEHDİTİ: MODERNİZMDEN FİLM ENDÜSTRİSİNE | | Prof. Dr. A. Richard Pells John F.Kennedy Enstitüsü, Kuzey Amerika Araştırmaları Bölümü, Texas Üniversitesi, Austin 1901 yılında Britanyalı gazeteci William Stead "Dünyanın Amerikanlaşması" adı altında, kuşku uyandıran bir kitap yayınlamıştı. Başlık 20. yüzyılda giderek artış göstermiş korkuları tanımlamaktadır: Kültürel benzeşme korkusu, anlıksal ve sanatsal standartların körelmesi, dillerin ve geleneklerin ortadan kaybolması, bir ülkenin özgün kimliğinin Amerikan kültürünün ve yaşam biçiminin etkisi altında silinip gitmesi gibi. Geçmişte başka ülkelerde yaşayan insanlar Amerikan kültürünün etkisinden huzursuzluk duyduklarında -aynen bugün olduğu gibi- Amerikan edebiyatını, sanatını ya da balesini düşünmezlerdi. "Amerikanlaşma" her zaman için Amerikan filmlerinin, cazının, rock'ın roll'unun, bestsellerlerin, kitle gazetelerinin, reklamların, resimli öykülerin, romanların, eğlence ve alış-veriş merkezlerinin, hazır yiyeceklerin ve televizyon programlarının dünya çapında yaygınlaşması demekti. Pek çok yabancı için bu, seçkinlerden çok, sade vatandaşlar için yaratılmış bir kültürdü; içinde farklı ülkelerin değişik seslerinin eriyip kaybolduğu, son derece etkili ve canlı tınılara, göstergelere ve bilinçaltına seslenen iletilere sahip bir kültür. 21. yüzyılın başlarında ulusal özellikler, Amerikan eğlence sanayinin yaygınlaşmasından çok, global kültürün ortaya çıkışıyla tehdit ediliyor gibi görünmektedir. Thomas Freidman'ın en son kitabında Japonlarca üretilmiş Lexus-Hollywood ya da Disneyland değil- William Stead'in 20. yüzyılın başlarında korku duyduğu gelişmeleri sembolize etmektedir. Kültürel benzeşme eğiliminden nefret edenlerin belirgin düşmanı artık "Amerikanlaşma" değil, küreselleşmedir. Kitlesel iletişim, tüketimdeki ölçüsüzlük, pazarlama ve tanıtım -Amerikan

More about Orgutsel Essay

Open Document