Optik Pembanding Essay

477 WordsJan 30, 20122 Pages
Kebaikan Pembanding Optik: i. ia mempunyai sebilangan kecil bahagian yang bergerak dan dengan itu ketepatan yang lebih tinggi. ii. Dalam pembanding optik, skala boleh dibuat untuk bergerak melepasi garisan datum dan dengan itu mempunyai rangkaian yang tinggi dan tiada kesilapan parallax. iii. Ia mempunyai pembesaran yang sangat tinggi. iv. Tuil optik adalah nirberat. Keburukan Pembanding Optik: i. Sebagai instrumen setelah pembesaran yang tinggi, haba dan lampu, pengubah dan lain-lain yang boleh menyebabkan tetapan hanyut. ii. Memerlukan bekalan elektik iii. Radas biasanya besar dan mahal iv. Apabila skala dijangka pada skrin, maka ia adalah penting untuk menggunakan instrumen tersebut ke sebuah bilik gelap untuk mengambil bacaan dengan mudah. v. Instrumen dimana skala dilihat melalui kanta mata mikroskop tidak mudah untuk digunakan secara berterusan. Kebaikan Pembanding Pneumatik: i. Bahagian mengukur tidak bersentuhan dengan bahagian yang hendak diukur dan seterusnya haus tidak berlaku pada bahagian yang mengukur. ii. Ia biasanya mempunyai bilangan bahagian yang bergerak yang sangat kecil dan dalam sesetengah kes, tidak ada bahagian yang bergerak. Oleh itu, ketepatan geseran yang lebih disebabkan juga kurang dan inersia juga kurang. iii. Mengukur tekanan yang sangat kecil dan jet udara boleh membantu dalam membersihkan debu, jika ada, daripada bahagian yang hendak diukur. iv. Adalah tidak mustahil untuk mempunyai pembesaran yang sangat tinggi. v. Instrumen yang menunjukkan bacaan boleh berjauhan dari unit pengukur. vi. Ia adalah alat yang sangat sesuai untuk mengukur diameter lubang yang mempunyai diameter kecil berbanding dengan diameter yang besar. vii. Ia mungkin merupakan kaedah yang terbaik untuk menentukan kebujuran dan ketirusan suatu bulatan. Keburukan Pembanding Pneumatik: i. Ia memerlukan peralatan tambahan yang rumit

More about Optik Pembanding Essay

Open Document