One Minute Manager Essay

373 WordsMar 9, 20122 Pages
The one minute manager Ken Blanchard 1981 – 2007 Samenvatting door: Harry de Weerd © In één minuut de essenties doorspreken • Één minuut doelstellingen – Dat vraagt bij de bespreking meer dan 1 minuut uiteraard – Het resultaat is een half A4 die in 1 minuut gelezen en begrepen kan worden • Eén minuut complimenten – Die kun je kort en krachtig geven – Doe dit zo vaak mogelijk, immers mensen worden hiermee gestimuleerd goede dingen te blijven doen • Eén minuut reprimandes – Doe dit direct in het werk en niet na dagen/weken – Doe dit goed voorbereid en indringend – Maak duidelijk dat het om de daad of het gedrag gaat en niet om de persoon Eén minuut doelstellingen (de manager vraagt zijn mensen volgende te doen) • • • Word het met je manager / coach eens wat de doelstelling is Kijk hoe goed gedrag passend bij de doelstelling er uit ziet Beschrijf de doelstelling in niet meer dan 250 woorden (half A4) – De resultaten die behaald worden (SMART) – De hoofdactiviteiten die daarvoor nodig zijn • • Neem iedere dag één minuut om de doelstellingsbrief na te lezen Kijk of je gedrag dat nodig is om de doelstelling te behalen ook waargemaakt wordt Eén minuut complimenten • Vertel je mensen vooraf dat je ze direct in het werk feedback op hun gedrag zult geven Geef mensen direct bij positief gedrag of resultaat een compliment en doe dit met grote regelmaat (kort en to the point wat er goed is in hun gedrag) Vertel dat hun bijdrage op deze manier aan de organisatie gewaardeerd wordt Geef een hand of schouderklop en vertel dat ze zo door moeten gaan in het belang van henzelf en de organisatie • • • Eén minuut reprimandes • Vertel je mensen vooraf dat je ze direct in het werk feedback op hun gedrag zult geven Vertel in detail wat er fout is gegaan in gedrag en resultaat Vertel hoe dit gedrag over komt op jezelf en op anderen

More about One Minute Manager Essay

Open Document