Nothing Essay

1186 Words5 Pages
INVOIS NO : RS / PGM / INV / DDI / 30 TARIKH : SEPTEMBER 2012 Kepada : KOMANDER PASUKAN GERAKAN MARIN, PDRM, WILAYAH SATU (1) LEBUHRAYA SUNGAI NIBONG, 11700 BATU UBAN, PULAU PINANG, PER : KERJA –KERJA PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI MARKAS PASUKAN GERAKAN MARIN, PDRM, WILAYAH SATU (1) PSN NAKHODA / KS 11, 42920 PULAU INDAH, PELABUHAN KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. BIL | BUTIRAN | KAEDAH | KEKERAPAN | BAYARAN SEBULAN(RM) | 1. | LANTAI DALAM BANGUNAN | | | | i. | Semua Lantai-Lantai Bilik-Bilik Pejabat dalaman Bangunan Pentadbir, Ruang Lobi, Bilik Mesyuarat, Bilik Pesedia, Bilik Elektrik, Bilik Pengawal, Bilik-Bilik dalam Bengkel, setor dan Ruang Perjalan Kaki dari Terazzo, Hemogenius Tiles, Ceramic Tiles, Cement, Render dan Roll Vynill. | Mop/ Sapu / Cuci dan Kering | 1 Kali Sehari | 350.00 | ii. | Semua lantai-lantai dari jenis Terazzo, Hemogenius Tiles, Ceramic Tile, Cement, Render dan Roll Vynill hendaklah di waxing (polished) dengan menggunakan mesin pengilat | Cuci / Bersihkan / Kilatkan / keringkan | 1 Kali Sehari | 1500.00 | iii. | Semua Lantai- Lantai Bilik di Perjabat-Perjabat, surau-surau yang berasaskan permaidani hendaklah divakumkan | Sapu / Bersih dan Vakum | 1 Kali Sehari | 350.00 | iv. | Lantai – Lantai di laluan masuk ke tangga tengah di Perjabat Pentadbiran hendaklah di bersihkan, dimop serta dikeringkan 2 kali sehari. | Sapu / Mop / Bersihkan / Keringkan | 2 Kali Sehari | 250.00 | v. | Menyediakan Pewangi (Air Fresner) dari jenis bermutu dan tahan lama disemua Bilik-Bilik di pejabat Pentadbiran, Bili Mesyuarat dan Bilik-Bilik Workshop, Dewan Komuniti dan Bilik Pengawal. (seperti di Lampiran A) | Periksa / Ganti baru apabila habis | Bila Perlu | 1000.00 | vi. | Lantai- Lantai Parquet dan Kayu ( atas stage) di Dewan Komuniti hendaklah saou dan bersihkan. Dimop

More about Nothing Essay

Open Document