Nota Geografi Tingkatan Satu Essay

13972 Words56 Pages
SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN 1 BAHAGIAN A Bab 1: Kedudukan Bab 2: Arah Bab 3: Skala Dan Jarak Bab 4: Graf Bab 5: Peta BAHAGIAN B TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Bab 6 : Bentuk Muka Bumi Bab 7 : Potensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia Bab 8 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM Bab 9 : Pergerakan Bumi Di Dalam Sistem Suria Bab 10: Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia Bab 11: Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim TEMA 3 : TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Bab 12 : Jenis Dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar Bab 13 : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PelbagaI Jenis Tumbuhantumbuhan Semula Jadi Bab 14 : Kepentingan Tumbuhan-tumbuhan Semula Jadi Bab 15 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar Bab 16 : Pemeliharaan Dan Pemuliharaah Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar 1 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI UNIT 1 KEDUDUKAN SUB TAJUK: 1.1 : Objektif 1.2 : Menentukan Kedudukan Dalam Kelas 1.3 : Memahami Kedudukan Secara Koordinat 1.4 : Memahami Kedudukan Relatif Dalam Kelas 1.5 : Memahami Kedudukan Relatif di Lapangan 1.6 : Rumusan 1.1 OBJEKTIF Di akhir unit ini, anda akan dapat • • • • 1.2 Menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris Menentukan kedudukan dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. MENENTUKAN KEDUDUKAN DALAM KELAS • • • Kedudukan atau lokasi ialah tempat letaknya sesuatu titik, ciri atau objek. Kedudukan boleh dinyatakan secara koordinat atau secara relatif. Contoh : Mari kita masuk ke Kelas 1 Bestari, meja dan kerusi pelajar tersusun dalam lajur dan baris yang kemas. Perhatikan rajah di

    More about Nota Geografi Tingkatan Satu Essay

      Open Document