None Essay

1313 Words6 Pages
Medicinska škola Doboj MATURSKI RAD TEMA: EPILEPSIJA, PETIT MAL Jasna Todorović IV-3 1. UVOD Epilepsija je oboljenje poznato još od davnina. Može se javiti u svako doba čovječijeg života. Znak ovog ne tako rijetkog oboljenja je epileptički napad. Međutim sam napad može biti pratilac i mnogih drugih oboljenja. Tako epilepticki napad se može javiti u toku visoke temperature kod djece, zatim u toku srčnih oboljenja, oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, kod alkoholizma, arterioskleroze, tumora i ostalih oštećenja moždanog tkiva i mnogih drugih oboljenja. Ovakva vrsta epilepsije naziva se simptomatskom pošto je u tim slučajevima epilepsija samo jedan od više znakova odgovarajućeg oboljenja. Sam epileptični napad je iznenadan, nagli i potpuni prekid svijesti. Bolesnik pada na tlo bez obzira na to gdje se nalazi. Prije pada čuje se u nekim slučajevim krik, koji nastaje usljed istovremenog grča glasnica i disajnih mišića i istiskivanja zatečenog vazduha u plućima kroz sužen otvor. Pad na tlo je posljedica iznenadnog jakog grča mišića tijela. Ova zategnutost mišića traje minut – dva, ali zbog dramatičnosti situacije posmatračima to izgleda mnogo duže. Usljed prestanka disanja lice dobije prvo blijedu, a zatim modru boju koja može prijeći čak i do sivkastocrvene.Poslije ovog opšteg grča počinje opuštanje određenih grupa mišića, što uslovljava trzanje udova, mlataranje. Trzanje zahvata i jezik , te on svojim pokretima istiskuje pljuvačku kroz stisnute zube u obliku pjene koja može biti prljava. U većini slučajeva, naime, jezik je u toku napada ugrižen. Haotični pokreti postepeno se stišavaju i liče na pokrete pri odbrani. Bolesnik povremeno odmahuje rukama, kao da hoće da se oslobodi nekog tereta i pritiska. Pokreti postaju sve rijeđi, prvobitni grč muskulature prestaje, javlja

More about None Essay

Open Document