Nojah Essay

399 Words2 Pages
Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine? Eesti on demokraatlik riik Euroopa idaosas, kus inimesi ruutmeetri kohta elab vähem, kui kusagil mujal Euroopas. Eestlased on nagu üks suur perekond, keda ühendab ühtekuuluvustunne, mis saab eriti tajutavaks laulu- ja tantsupidude aegu, kus osaleb pea pool Eesti rahvastikust. Riik on kirju siin elavate rahvuste poolest. Peamise elanikkonna moodustavad eestlased, kuid palju on ka venelasi, ukrainlasi, valgevenelasi, mistõttu tuleb kasu ka vene keele oskusest. Televiisori vahendusel olen näinud-kuulnud, kuidas välismaalastelt küsitakse, mida nad arvavad eestlastest. Tihti on vastusena kõlanud see, et eestlased on kinnised ning kalgid inimesed. Ma ei saa selle vastusega nõustuda, sest inimesi on mitmesuguseid ja kogu rahvust ei saa panna ühte patta. Tihtipeale ei teata ka, kus Eesti asub, kuid see näitab pigem inimese geograafilist harimatust. Eesti kodanikuks olemine tähendab minu jaoks: olemist osa ühiskonnast, kus igal inimesel on õigus oma arvamusele igas valdkonnas, puudutagu see riigi valitsemist või teisi kaaskondlasi, Eesti geoloogilise asukoha nautimist- siin ei ole looduskatastroofe ning ilm on aastaringselt imeline, suvel piisavalt soe, talvel piisavalt külm, uhkuse tundmist oma riigi üle- kui küsitakse kust ma pärinen, siis vastan uhkelt- Eestist! Mis paneb mind oma riigi üle uhkust tundma? Üheks põhjuseks on see see, et kuna Eesti on maailmakaardil jäänud nn tahaplaanile, sest tihtipeale esineb inimestel vastakaid arvamusi suurte riikide suhtes, nt. USA, Venemaa, sest need suurriigid mõjutavad maailma oma tegevusega ning riigipeade otsustega ja on inimesi, kes pole ühe või teise asjaga rahul, mis tekitab neis riikide suhtes halbu arvamusi, siis Eesti on väike riik, kellest ei sõltu teiste riikide saatus ning on niigi hästi, kui välismaalased on kuulnud riigist nimega Eesti. Samuti saan uhkust tunda selle

    More about Nojah Essay

      Open Document