No Name Essay

1910 Words8 Pages
CRITERII DE EVALUARE (CURSUL DE SCRIERE CREATIVĂ- dramaturgie) Gradul de interes al temei Originalitatea tratării temei şi originalitatea subiectului Capacitatea de a crea şi de a dezvolta pînă la capăt un conflict Capacitatea de a construi o structură adecvată subiectului Respectarea regulilor economiei, eficacităţii şi completitudinii în elaborarea structurii Utilitatea personajului în economia piesei Capacitatea de a caracteriza personajele, de a le aprofunda specificul/profilul, de a le particulariza Complexitatea şi subtilitatea mijloacelor de caracterizare Adecvarea dialogurilor la profilul personajelor, la situaţie, la mărcile spaţio-temporale Eficacitatea dialogurilor (capacitatea de a caracteriza personajele, de a duce acţiunea mai departe, de a nu fi redundante, de a fi investite cu tensiune dramatică) Expresivitatea dialogurilor Impresia generală Talent, meserie şi sinceritate Sunt vinovat: predau cursuri de creative writing, deşi n-am urmat niciodată cursuri de creative writing. Aşa erau vremurile, atât în anii '80, cât şi în '90, fără workshopuri de scriere, care şi astăzi sunt privite de neofiţi cu neîncredere. Cum adică să înveţi să scrii... literatură?! Recunosc, eu însumi aş fi fost reticent, cu mai bine de două decenii în urmă, cu privire la utilitatea unui astfel de curs, formal sau informal. Aveam prejudecăţi chiar cu privire la rostul cenaclului literar – în fond, dacă stai să te gândeşti, un „workshop” sui generis, o formă particulară, indirectă, de învăţare a scrisului. Şi a cititului, de fapt. Pentru că, în fond, ca să poţi scrie bine, trebuie mai întâi să ştii să citeşti. Nu doar în sensul de a interpreta un text, ci mult mai tehnic, de a-l descoase sub aspectul procedeelor, compoziţiei, lexicului etc. Dar întâmplarea a făcut să ajung să predau astfel de cursuri la masteratul de „Literatură şi comunicare”, respectiv, în

More about No Name Essay

Open Document