New Declaration Essay

1365 WordsSep 30, 20146 Pages
DANH SÁCH ĐỀ TÀI SV NCKH 2014 (Kèm theo Biên bản Họp Hội đồng xét giải) STT | Tên đề tài | Kết quả (đã chỉnh sửa) | Kết quả theo thông báo cũ | 1. | Tác động của chính sách lãi suất đến lạm phát | Giải Nhất(Gửi Bộ dự thi) | Giải khuyến khích | 2. | Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tại quần thể Chùa Bái Đính- Ninh Bình | Giải Nhất(Gửi Bộ dự thi) | | 3. | Điều khoản Force Majeure và Hardship trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam | Giải Nhì(Gửi Bộ dự thi) | Giải Nhất(Gửi Bộ dự thi) | 4. | Hoạt động marketing xã hội về vấn đề tiết kiệm nguồn nước tại thành phố Hồ Chí Minh | Giải Nhì(Gửi Bộ dự thi) | Giải khuyến khích | 5. | Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình tiên tiến và chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh khối Kinh tế | Giải Nhì(Gửi Bộ dự thi) | | 6. | Nghiên cứu ảnh hưởng của vấn đề sở hữu chéo đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 | Giải Nhì(Gửi Bộ dự thi) | | 7. | Quản lý doanh nghiệp theo định hướng thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.Hồ Chí Minh trước ngưỡng cửa TPP | Giải Ba | | 8. | Tình hình nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cà phê nhân tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay | Giải Ba | | 9. | Triển vọng quan hệ hàng hoá của Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương | Giải Ba | | 10. | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với TPP | Giải Ba | | 11. | Những hạn chế trong vấn đề thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học ở Việt Nam giai đoạn 2006-2013 và hướng giải quyết | Giải Ba | | 12. | Ứng dụng ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook để tác

More about New Declaration Essay

Open Document