Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Network Communication Essay

Open Document

Below is an essay on "Network Communication" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

‫פרופ' אמיר הרצברג‬

‫מבוא לרשתות תקשורת‬

‫מושגים ברשתות תקשורת‬
‫להלן סיכום של מושגים ברשתות תקשורת ע"י הרצאותיו של פרופ' אמיר הרצברג. אלו רוב המושגים‬ ‫הנמצאים בהרצאות 1 עד 11.‬ ‫יתכן וחלק מהנתונים אינם מדוייקים או אינם בהירים די הצורך, עקב אי הבנתי או טעותי, לכן אין לתלות‬ ‫את הטעות אלא בי.‬ ‫אם יש בידך להוסיף או לתקן, אשמח לקבל הערות והארות.‬ ‫בהצלחה לכלום,‬ ‫יקי נוימן‬

‫הרצאה‬

‫פירוט‬
‫‪ATM Adaptation Layer‬‬ ‫שכבה זו היא העליונה מבין שכבות ה -‪ .ATM‬שכבה זו אחראית לספק ממשק שיקשר בין השכבות‬ ‫הגבוהות לבין שכבת ה -‪.ATM‬‬ ‫שכבה זו מבצעת מה שקרוי ‪ Format Translation‬כלומר המרת מבנים. שכבה זו מקבלת זרם‬ ‫סיביות שנוצר ע"י פרוטוקול גבוה יותר, ומחלקת אותם ל- 84 בתים )‪ .(Payload‬שכבה זו מורכבת‬ ‫משני תתי שכבות:‬ ‫.1 תת שכבת ההתכנסות - ‪ - Convergence Sublayer‬שכבת זו מתאמת מידע המגיע‬ ‫משכבות גבוהות יותר. לדוגמא: מידע ‪ IP‬מקבל תיאום שונה ממידע ‪ voice‬או ‪.video‬‬ ‫.2 תת שכבת הסגמנטציה וההרכבה מחדש ‪(SAR) Segmentation And Reassembly‬‬ ‫אחראית על חלוקת יחידות המידע של הפרוטוקולים העיליים לתאי ה -‪ ATM‬בתחנת‬ ‫המקור ומרכיבה את התאים חזרה למסגרות בתחנת היעד.‬ ‫נקודת גישה לתקשורת ‪ Ethernet‬אלחוטי. נקודות הגישה מחוברות ביניהן בקשר קווי.‬ ‫אישור על קבלת הודעה תקינה.‬ ‫כדי לשלוח ‪ Frame‬לצומת ברשת הפנימית, צריך לדעת מהי כתובת ה‪ MAC‬של אותו יעד על מנת‬ ‫לגלות מהי אותה כתובת נשתמש בפרוטוקול ‪.ARP‬‬ ‫כאשר ידועה לנו כתובת ‪ IP‬של היעד )ולא ידועה כתובת ‪ ,(MAC‬נשלח שאילתת ‪ ARP‬ברשת‬ ‫המקומית לכל הצמתים, אם קיימת צומת )פעילה( בעלת כתובת ‪ IP‬המבוקשת – היא תחזיר תשובת‬ ‫‪.ARP‬‬ ‫בכל פעם שיתרחש זיהוי של צומת ברשת הפנימית, המידע ייאגר בטבלת ‪ .ARP‬בטבלה זו נשמרת‬ ‫כתובת ‪ MAC ,IP‬ו‪ .TTL‬כלומר נוצר מיפוי בין כתובת ‪ IP‬ל ‪ .MAC‬אך מכוון שכתובות ‪ IP‬אינן‬ ‫קבועות )בעוד כתובות ‪ MAC‬כן קבועות(, הטבלה צריכה להיות דינמית - שתאפשר לעדכן את‬ ‫הרישום בטבלה - ולכן קיים ערך ‪ (Time To Live) TTL‬זהו שדה שקובע כעבור כמה זמן יש‬ ‫למחוק את הרשומה מהטבלה )בכדי לאפשר רענון המיפויים(.‬ ‫ערך ‪ TTL‬בד"כ הוא 02 דקות.‬ ‫‪ ARP‬הוא פרוטוקול ‪ - Plug & Play‬משתתפים ברשת מוצאים משתתפים...

Show More


Citations

MLA Citation

"Network Communication". Anti Essays. 23 Feb. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Network-Communication-203614.html>

APA Citation

Network Communication. Anti Essays. Retrieved February 23, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Network-Communication-203614.html