Neger Essay

1291 Words6 Pages
Vad är Psykologi? När behövs psykologisk kunskap? s.8-9 Hur får man sin vän att bli intresserad av en själv istället för datorn, vad kan man göra åt de som blir nervösa inför ett tal? Hur får man en tonåring att ta ansvar för sina läxor? Psykologer i tidningsspalter svarar på frågor angående sällskapande, fostran och psykisk hälsa. Alla vill ha förklaringar till det vi upplever och ser i olika situationer. Man kan inte vara säker över en persons beteende, en som i själva verket är allvarlig och tystlåten kan verka övermodig och tvär. Med ett barn med skilda föräldrar som är störande i skolan bör man undersöka de splittrade hemmaförhållandena. Det kan även hända tvärtom i gymnasiet då eleven klarar sig bättre i fysik och gymnastik än de andra eleverna beror det på att han försöker kompensera det skilda paret genom att vara duktig och visa goda resultat i skolan. Dessa enkla uppfattningar kan hjälpa oss samtidigt som de kan leda oss in på fel spår. Sambandet mellan orsak och verkan kan vara svår att observera i en människas liv. Det viktiga syftet med studierna i psykologi är att öka förmågan till kritiskt tänkande. Tro inte att sjävlhjälpsböcker och internet sidor kan hjälpa dig med problem och hur man lär sig utan ansträngning. Problem försvinner ej och fyrorna blir inte tior utan att man själv engagerar sig aktivt och söker kunskap. Psykologin ger redskap för att bedöma information. Man litar mera på en akttraktiv person som är självsäker än en ful och osäker person. Vi kan följa med vår egen livssituation m.h.a. psykologisk kunskap, vi ser de rätta proportionerna. Vi har enklare att stå ut med problem om vi vet andra med liknande svårigheter. Om man vet var man kan få hjälp känns det också lättare. Psykologin kan användas i samhället på ett bredare område än enskilt. Vid brottsutredningar och krishjälp hjälper psykologer, de ägnar sin tid åt utbildning och

More about Neger Essay

Open Document