Nbsb Essay

566 Words3 Pages
Si Eva nga walay Adan by Glenna Dela Cerna Ako mao ang 19 ka tuig ang panuigon ug wala gayud ako nakabaton ug uyab, ako wala gayud nakasuwayg haluk, ug ako gayud wala pa makasuway pud ug date. Ako nag inusara sa taas kaayo nga tuig, ug ang tanan ko nga gusto nga sa pagpangita sa usa ka tawo nga akong mahigugma ug usa ka tawo nga mahigugma kanako ang ingon man. Gusto ko nga makasinati kon unsay sama nga higugmaon, ang hatagan og mga bulak, nga natingala uban sa gamay nga mahunahunaon nga mga butang, ang pag-atiman, ang hagkan ug sa pag-uban sa usa ka tawo. Kini sa kasagaran mabati kanako, ilabi na kon makita ko ang mga tawo sa akong pangidaron nga anaa sa mahangturong relasyon. Sa diha ako sa akong igka duhang tuig sa kolehiyo, ang akong Mama nangutana kanako kon, kanusa ko mag inusara diha sa dalan sa akong kaugalingon, walay uyab sa paglipay kanako. Mama: " adunay ka nabay hinigugma dang"? (samtang nagtahi sa iyang sinina) kini mao ang unang higayon nga nadungog ko sa akong mama mangutana kanako. Dang: Ako na shock ug mihunong samtang ako nag-ayo sa akong mga bisti. Mama: UYY ... ang hilom nga paagi nagpasabot YES!. Dang: ako nagpadayon sa pagkatawa. Mama: pagsulti lang kanako dang, ang naay hinigugma kay natural ra na ilabi na sa yugtong edad apan hinumdumi nga dili pwede mapasagdan ang imong pagtuon, dili magdalidali sa kanang mga butanga ug ilabi na dili dali dali dayon ihatag ang imong "pagkaulay". adunay usa ka panultihon nga "Ang usa ka tinuod nga babaye nga sa hiyas mao ang usa nga makighugoyhugoy uban sa tanang tawo sa yuta, ug wala mopakigbahin sa iyang lawas uban sa bisan kinsa sa kanila." Ibutang kana sa imong hunahuna dang. Dang: oo Ma. Mama: Ayaw pag-adto sa pagpangita sa Mister. Husto. Pangitaa karun si Mr. Karon, Binuang lang dang. Dang: (nagkatawa) ok alang kaninyo ma nga magka? :) Mama: adunay na ba kay hinigugma dang?

More about Nbsb Essay

Open Document