My Essay About Nothing

819 Words4 Pages
Wat meenemen bij aanvraag reisdocument? Als aanvrager verschijnt u persoonlijk bij de ambassade of het consulaat zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor kinderen. U moet een ingevuld en ondertekend Paspoortaanvraagformulier meenemen en een goed gelijkende pasfoto. U moet kunnen aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Bij twijfel over uw nationaliteit kunnen de medewerkers op de ambassade of het consulaat u geen document verstrekken. U moet bij uw aanvraag ook al uw Nederlandse of buitenlandse reisdocumenten ter inzage overleggen. Welke documenten u verder nodig heeft, vindt u op de website van de ambassade of het consulaat waar u een paspoort wilt aanvragen. Burgerservicenummer (BSN) in paspoort Het is verplicht om een BSN op te nemen in een paspoort als de aanvrager over een BSN beschikt. De medewerker die uw aanvraag in behandeling neemt zal dus naar uw BSN vragen. Als u overheidscorrespondentie heeft waarmee u uw BSN kunt aantonen, is het advies die mee te brengen. Afhalen paspoort of identiteitskaart Het paspoort en de identiteitskaart worden in Nederland gemaakt en naar de ambassade of het consulaat opgestuurd waar u het document heeft aangevraagd. Daarom kan de behandeling van uw aanvraag enkele weken duren. De Nederlandse vertegenwoordiging laat u weten wanneer u het paspoort of de identiteitskaart kunt afhalen. U moet dit persoonlijk doen, tenzij er omstandigheden zijn waardoor dit niet van u verwacht kan worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals reisafstand of beperkte mobiliteit, kan het paspoort of de identiteitskaart naar het adres van de aanvrager worden opgestuurd. U spreekt dit af bij de aanvraag. Opsturen kan alleen als dit veilig is en is voor eigen risico en rekening. Paspoort of ID-kaart kwijt in het buitenland Als u in het buitenland uw paspoort of identiteitskaart kwijt bent geraakt,

More about My Essay About Nothing

Open Document