Music Essay

414 Words2 Pages
Recenzija par konferences „Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā” 4.sesiju. „Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā” ir konference, kas pulcināja pasaulē vadošus un jaunus identitāšu procesu pētniekus no ASV, Krievijas, Čehijas, Lielbritanijas, Igaunijas, Luksemburgas, Bulgārijas un Spānijas, kā arī Latvijas zinātniekus. Sesijā savus referātus lasīja Jānis Broks, Ainars Dimants, Inese Stūre, Ekaterina Anastasova, Inga Sergeiceva, Nadežda Pazuhina, Ieva Garda-Rozenberga, Maija Krūmiņa. Referāti bija salīdzinoši daudz un aptvēra plašu jautājumu loku un varēja vērot cik dažādi var novērot un analizēt vienu tēmu, t.i. identitāti. Bija gan analītiski referāti par nacionālās identitātes veidošanās jautājumiem, gan referāti, kas balstoties uz faktisku pieredzi par konkrētiem identitātes darbības un funkcionēšanas jautājumiem. Jāņa Broka referātā „Nacionālās identitātes veidošanās mehānismi mūsdienu Latvijā” galvenokārt bija filozofiska analīze. Savukārt Ainars Dimants pievērsās jautājumam no citas – praktiskākas puses. Viņa referāts „Atšķirīgas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors Latvijā” bija kā dažādu preses izdevumu satura pārskats un izvērtējums. Bulgārijas ZA, Etnoloģijas un folkloras institūta pārstāve Ekaterina Anastasova ieveda klausītājus pavisam citā pasaulē un vērtībās. Viņas referāts par Bulgārijas vecticībnieku vēsturi un viņu ieskats par ikdienu kā brīnumu bija viens no interesantākajiem referātiem. Ģeogrāfes Ineses Stūres referāts „Atmiņu politika un nacionālā identitāte Baltkrievijas ainavā” galvenokārt visvairāk iesēdās atmiņā un piesaistīja ar ilustratīvo materiālu. Baltkrievijā mainoties monopolam, mainās arī ainava atbilstoši ideoloģijai. Nadeždas Pazuhinas referāts „Kultūras identitātes meklējumos: starp praksi, refleksiju un konstruēšanu”. Referāts bija tieši par

More about Music Essay

Open Document