Mistake on Writing Essay

10913 Words44 Pages
Một số lỗi sai phổ biến trong cách viết câu trong Academic English – phần 1 Duc Thang Bui July 10, 2013 Thực tế là dù cho bài viết của các bạn dùng nhiều cấu trúc câu, nhiều từ vựng khủng, từ âcđemic, idiom, idea khủng bố nhưng câu văn lại sai những lỗi ngữ pháp tối cơ bản thì liệu bạn có thể được điểm cao cho bài viết không? Bài viết ở dưới đây của mình sẽ giới thiệu một số lỗi câu cơ bản trong bài viết IELTS. Lỗi ngữ pháp không đơn thuần chỉ là lỗi về thì, mà còn nhiều vấn đề khác, đặc biệt là với văn phong Academic. Bài viết này được mình dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn – cả trong sách ngữ pháp lẫn nhiều tài liệu khác có trên Internet. A Sentence Fragment – đây là một lỗi rất phổ biến, đó là việc viết câu không hoàn chỉnh. Theo định nghĩa về 1 câu trong tiếng Anh academic English, thì phải có chủ ngữ, động từ. Tuy nhiên, rất nhiều bạn chưa chắc về ngữ pháp rất cơ bản này, khi học viết IELTS đã viết thiếu các yếu tố cơ bản cấu thành nên câu kia, hoặc đôi khi đó là việc viết chỉ có một mệnh đề phụ thuộc mà không có mệnh đề độc lập. Do đó, câu không có nghĩa. Một số ví dụ dưới đây để các bạn thấy được các lỗi sai trong vấn đề này, đồng thời có cách sửa lỗi bên dưới để rút kinh nghiệm. Incorrect: Studying very hard on weekends. (Thiếu động từ, sự sắp xếp sai vị trí của prepositional phrase). Correct: Studying on weekends is very hard. Incorrect: Because some students work part-time while taking a full load of courses. (thiếu mệnh đề độc lập, do đó câu này không có nghĩa trong văn viết.) Correct: Because some students work part-time while taking a full load of courses, they have very little free-time. Incorrect: Tests of the Shroud of Turin have produced some curious findings. For example, the pollen of forty-eight plants native to Europe and the Middle East. Correct: Tests of the Shroud of Turin have produced some curious findings. For example, the

More about Mistake on Writing Essay

Open Document