Microsoft Acces Essay

2598 Words11 Pages
Microsoft Access 2003 Microsoft Access 2003 este aplicaţia de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de suita Microsoft Office. Spre deosebire de Excel, Access va permite să stocăm şi să administrăm volume mari de date, organizate în unităţi numite înregistrări. O bază de date Access constă din următoarele obiecte: • Tabele – conţin toate înregistrările • Interogări – localizează înregistrări specifice • Formulare – afişează înregistrările din tabele, una cîte una • Rapoarte – tipăresc loturi de înregistrări • Pagini de acces la date – pun la dispoziţie date prin intermediul paginilor Web • Macrocomenzi – acţiuni automate uzuale • Module – stochează declaraţii si proceduri Visual Basic, care ne permit să scriem programe pentru bazele de date, astfel încât acestea să poată interacţiona cu alt software. Utilitarele de asistenţă din aplicaţia Access asigură un proces simplu, pas cu pas, de configurare a tabelelor, formularelor, paginilor de acces la date, rapoartelor şi interogărilor. Prezenta lucrare conţine 5 paragrafe. § 1 conţine noţiuni de baze de date,tipuri BD. O bază de date (BD) reprezintă o colecţie de date integrată, anume structurată şi dotată cu o descriere a structurii şi a relaţiilor dintre date. § 2 conţine caracteristica generală a SGBD Access. § 3 conţine tabelele Access ,care în baza lor se definesc celelalte clase de obiecte. § 4 conţine funcţii Access. Ultimul § conţine interogări Access care include şi subpunctele interogări de selecţie,de sortare, de actualizare a datelor,de excludere a înregistrărilor, de grupare şi totalizare şi interogări încrucişate. C U P R I N S § 1 Noţiune de bază de date.Tipuri de BD. 3 § 2 SGBD Access. Caracteristica generală 5 § 3 Tabele Access. 8 § 4 Funcţii Access 18 § 5 Interogări Access

More about Microsoft Acces Essay

Open Document