Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Mga Bahagi Ng Aklat Essay

  • Submitted by: hsrgrewel1367
  • on November 9, 2009
  • Category: College Admissions
  • Length: 252 words

Open Document

Below is an essay on "Mga Bahagi Ng Aklat" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Mga Bahagi ng Aklat

  1. Pabalat- Ito ang pinakamakulay na bahagi at may ilustrasyon makikita din ang pamagat, may akda at ang naglimbag ng aklat.

  2.   Bakanteng Dahon- Ito ang pahinang walang nakasulat na nagsisilbing proteksyon nng mga nilalaman.

  3.   PAhinang Pampamagat- ipinakikitang muli ang pamagat , may akda at tagapaglimbag.

  4. Karapatang Ari- dito makikita ang taon kung kailan inilimbag ang aklat, ang may akda at tagapaglimbag,sa pahinanag ito isinasaad ang pagmamaya ari ng aklat at walang sinumang tumulad sa mga nilalaman nito.

  5. Pag-aalay o Pasasalamat- dito iniaalay ng may akda ang aklat o ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya upang mabuo ang aklat.

  6. Paunang salita- sinasabi dito ang layunin kung bakit isinulat ng may akda ang aklat.

  7. Talaan ng mga nilalalaman- dito nakatala ang mga nilalaman at ang mga pahina kung saan makikita ang bawat seleksyon.

  8.   Katawan ng aklat- ito ang pinakamakapal na bahagi ng aklat, duito makikita ang lahat a ng seleksyon na nakatala sa talaan ng mga nilalalaman.

  9. Glosari o Talahhulugan- dito nakatala ang mga mahihirap na salita na ginamit sa aklat at ang katumbas na kahulugan nito. Ang mga Tala ay nakahanay ng ayos alpabeto.

  10. Indeks- Ito ang bahagi ng aklat kung saan nakatala ang mga paksa na maaring makita sa aklat. Ang mga salitang- paksa ay nakaayos sa pagkasunod sunod ng mga letra sa alpabeto ang bawat paksa ay may katumbas na bilang na pahina kung saan makikita ito sa hulian na pahina ng aklat.

Show More


Citations

MLA Citation

"Mga Bahagi Ng Aklat". Anti Essays. 18 Jun. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Mga-Bahagi-Ng-Aklat-256088.html>

APA Citation

Mga Bahagi Ng Aklat. Anti Essays. Retrieved June 18, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Mga-Bahagi-Ng-Aklat-256088.html