Методичні Вказівки До Практичних Занять З Англійської Мови Essay

10848 Words44 Pages
ПРОФЕСИЙНА ІНОЗЕМНА МОВА Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу за спеціальністю 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» Одеса 2009 Міністерство освіти і науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ПРОФЕСИЙНА ІНОЗЕМНА МОВА Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу за спеціальністю 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов Протокол № 6 від 13.01.09 Одеса 2009 Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності 080401 – Інформаційні управляючі системи та технології /Авт.:В.В. Калашнікова, І.Ф. Дуванська, , М.Г. Томенко, Л.Ю. Цапенко , – Одеса: Наука і техніка, 2009. – 34 с. Автори: Л.Ю. Цапенко, кандидат філол. наук, доцент В.В. Калашнікова, асистент І.Ф. Дуванська, ст. викладач М.Г. Томенко, ст.викладач Передмова Метою «Методичних вказівок» є формування впродовж 72 годин аудиторних занять у студентів (вхідний рівень володіння мовою – В1) вмінь та навичок читання, письма та говоріння за тематикою спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» на ІІ курсі навчання ІКС (вихідний рівень володіння мовою – В2). За рахунок тренування і виконання читання текстів і комунікативних завдань студенти зможуть досягти практичного володіння англійською мовою за фахом. Практичне

More about Методичні Вказівки До Практичних Занять З Англійської Мови Essay

Open Document