Maşini De Legendă Essay

1169 Words5 Pages
N=7 Dragoi Elvis - An IV - ITM Dimensionarea si verificarea unei fundatii pe piloti Date tema: Sa se dimnesioneze fundatia indirecta a unei infrastructure(constructive civila si/sau lucrare de arta, pod). Se pun la dispozitie urmatoarele date: - stratificatia terenului conform fisei forajului (se precizeaza caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare – stratelor – determinate prin incercari de laborator). - tipul pilotilor utilizati - piloti forati (piloti flotanti – de dislocuire) de diametru mare, Benotto, d=1.08m, Mcap=1000kNm(momentul capabil al sectiunii de beton a pilotului), piloti incastrati in radier. - inaltimea radierului 1.50m; cota fundare radier – 2.10m fata de cota terenului natural, actiunile de calcul in planul talpii radierului. Nf= 11000+10N=11070kN Hf= 1000+10N=1070kN Mf=2000+10N=2070kNm Stratificatia terenului de fundare : I. 0-3m -> Praf argilos plastic consistent(=19kN/m3, n=42%, Ic=0.7) II. 3-5.50 -> Praf argilos malos plastic moale(’=9.5kN/m3, n=40%, Ic=0.3) III. 5.50-7.00 -> Turba(’=9.0kN/m3, n=63%, Ic=0.28) IV. 7.00-12.00 -> Praf nisipos plastic consistent(’=10.0kN/m3, n=40%, Ic=0.6) V. 12.00-20.00 -> Nisip mare cu pietris(=26.5kN/m3, n=38%, ID=0.44, =330, E=40.000kPa) Stabilirea valorii lungimii conventionale de incastrare I0-adancimea de incastrare a pilotilor in stratul portant este I0=f(tipul pamantului, diametrul pilotului).Conform datelor din fisa forajului, stratul V este stratul de incastrare; se determina: I0=3, d=3*1.08m=3.24m, I0=3.50m. Conform STAS 2561/3-90 in fazele preliminare de proiectare, capacitatea portanta a pilotilor pentru toate tipurile de constructii se poate determina cu ajutorul urmatoarei formule empirice de calcul: R=k(m3*R”*A+m4*Uk=1nfili) kN In care : - k este un coefficient egal cu 0.70; m3 si m4 sunt coeficienti ai

More about Maşini De Legendă Essay

Open Document