Marks And Spencer Comany Analysis

18058 Words73 Pages
1 Bevezetés 3 2 A vállalat bemutatása 4 2.1 Cégtörténet 4 2.2 Misszió, vízió, alapvető értékek 5 3 Makrokörnyezet elemzés 6 4 Mikrokörnyezet elemzés 9 4.1 Kulcsfontosságú sikertényezők 9 4.2 Porter modell 10 4.3 Versenytárselemzés 12 5 SWOT analízis 14 6 Stratégiai változások 16 7 Pénzügyi elemzés 23 7.1 Részvényár 24 7.2 Árbevétel 25 7.3 Adózott eredmény 26 7.4 Jövedelmezőségi mutatók 26 8 Társadalmi felelősség 28 9 Összegzés 31 10 Felhasznált irodalom 33 11 Mellékletek 34 Bevezetés A vállalatok napi rendszerességgel számos kihívással találják szembe magukat. Nemcsak a piaci verseny, hanem a fogyasztói igények folyamatos növekedésével is meg kell küzdeniük. Ebben a dinamikus környezetben fontos, hogy megfelelően kidolgozott célokkal és stratégiákkal rendelkezzenek a vállalatok, hiszen csak így érhető el számukra az, hogy hatékonyan fenntartsák működésüket és minél kedvezőbb piaci pozíciót érjenek el. Dolgozatunkban a Marks and Spencer kiskereskedelmi áruházláncot elemezzük a megadott esettanulmány alapján. Ennek során vizsgáljuk azt, hogy az új kezdeményezések és az új menedzsment meg tudja-e fordítani a hanyatlást. Az esettanulmány súlyponti területe az irányítási, vezetési modell változtatása volt. A dolgozatban bemutatjuk, hogyan vált a Marks and Spencer egy nemzetközileg ismert kiskereskedelmi hálózattá, ismertetjük, hogy mik a M&S sikertényezői. Felvázoljuk azt, hogy milyen nehézségekkel találta szembe magát a M&S a 90-es évek végére és ezekre milyen megoldási javaslatok születtek. A dolgozatban kiemeljük Luc Vandevelde fejlesztéseit a vállalati stratégia, kultúra, struktúra területein, illetve ismertetjük, hogy milyen új fejlesztési stílust vezetett be Roger Holmes. A dolgozatunkat öt önálló fejezetre bontottuk. Az első fejezetben részletesen bemutatjuk a vállalatot. A cég bemutatása után

    More about Marks And Spencer Comany Analysis

      Open Document