Marketing Essay

308 WordsMay 15, 20132 Pages
Diagrama Ishikawa Etapele elaborării unei diagrame de tip cauză-efect sunt: identificarea problemei, stabilirea cauzelor principale ale problemei, stabilirea cauzelor secundare, analizarea și evaluarea cauzelor obținute. Astfel urmând acești pași, primul lucru pe care ar trebui să îl stabilesc pentru ONG-ul PRIME România este problema. Problema pe care o întâmpină PRIME România este că fiind sediul central al ONG-ului nu se ridică la nivelul așteptărilor sponsorilor și partenerilor. Organizația comunică faptul că este unica în domeniu, transmițând mesajul că ceea ce face ea nu se poate găsi și la celelalte ONG-uri. După cum am menționat anterior organizația pune accent pe caracterul unic pe care îl are. Însă în unele cazuri, se cam abate de la regulile de bază ale unui bun comunicator, comițând anumite greșeli, care aduc daune imaginii pe care încearcă foarte mult să o păstreze ca fiind una foarte profesională. Prin atitudine și imaginea transmisă organizația transmite ideea de profesionalism profund, pierzându-și calitatea de organizație de voluntariat care este cu și pentru studenți. Atunci când încerci să comunici un lucru, iar lucrurile pe care le faci dovedesc contrarul, oamenii cu care lucrezi pierd încrederea în tine. Comunicarea prea oficială, materialele vizuale prea stricte și cultura organizațională prea riguroasă, toate au dus la o transformare a ONG-ului într-o organizație de tip business în care lucrurile sunt prea serioase, unde voluntarii nu au dreptul de a comite greșeli, unde să fii membru e la fel cum e să mergi la serviciu și nicidecum un loc bun de a câștiga experiență. Deci drept urmare problema care va constitui “capul de pește” al schemei Ishikawa este criza de imagine datorată unei abordări prea serioase a lucrurilor pe care le fac și a calității scăzute a produselor pe care le oferă. Iar prin intermediul schemei voi încerca să stabilesc

More about Marketing Essay

Open Document