Maagang Pag-Aasawa Essay

336 Words2 Pages
Sa pananaliksik na ito, binigyang halaga at diin ang isyu ng maagang pag-aasawa. At bilang kongklusyon,nais naming ipabatid sa kabataan na ang ganitong klase ng buhay ay hindi biro. Maari kang mas masadlak sa dusa at problema. Hindi imposibleng danasin ng inyong mga magiging anak ang ibayong hagupit ng kahirapan. Maari ka rin makasakit at masaktan. Sa pagsisiyasat din na ito napatunayang malaki ang nagiging epekto ng kawalan ng tamang paggabay ng mga magulang sa nagiging takbo ng isipin ng mga kabataan. Maaaninag sa kanilang mga mata ang hinampo at hinanakit sa kanilang mga magulang. Bunga nito’y nakakagawa sila ng mga bagay na kahit labag din sa kanilang kagustuhan ay kanila na rin pinaninindigan. Ang maagang pagkamulat sa responsibilidad ay maaaring maging maganda o dili kaya’y maging masamang bunga ng maagang pag-aasawa, depende sa kung paanong anggulo mo ito titignan. Nasa kamay ng mga tao ang kalayaang magpasya. Sa kanilang napiling landas ay maari silang lumigaya o sa kabaligtaran ay magdusa. Hindi kasalanan ang magmahal.Ang masama ay ang pagbubulag-bulagan sa mga kamaliang naidudulot ng labis na pagmamahal. At hindi dahil sa pagkakaroon ng kuryosidad ay maari ka nang magpatangay sa simbuyo ng damdamin. Maano naman kung pag-isipan muna ang mga bagay-bagay at isaalang-alang ang kapakanan ng mga taong nakapaligid sa iyo? Hindi ba’t kay sarap isipin na walang hahadlang sa magiging kapalaran mo? Ang pag-aasawa ay nakatakdang maganap sa tamang oras at tamang lugar. Hindi ito kagaya ng isang laro na maari mong atrasan sa oras na nagsasawa at nahihirapan ka na. Hindi ito nakalaan para sa mga taong duwag at walang paninindigan. Walang puwang dito ang mga taong walang pangarap sa buhay dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang naidudulot nito. Ito ay nangangailangan ng tamang pagpili ng taong makakasama sa habang buhay at pagpapasya sa kapalarang

    More about Maagang Pag-Aasawa Essay

      Open Document