Lynas Essay

655 WordsJul 24, 20123 Pages
Lynas Lynas Corporation Ltd Malaysia / Lynas Advanced Materials Plant (Lamps) adalah kilang pengeluaran nadir bumi yang terletak di Gebeng, Kuantan, Pahang. Loji ini akan beroperasi pada September 2011 tetapi dibantah oleh penduduk tempatan diketuai oleh Naib Presiden PKR, Fuziah Salleh. Insiden kebocoran radioaktif Fukushima pada 21 Mac 2011 menambah kebimbangan penduduk tempatan. Beberapa sesi taklimat awam telah diadakan pada 2009 di Kuantan dan di Parlimen. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom belum mengeluarkan lesen pra operasi dikeluarkan kepada Lynas Corporation.Lynas Malaysia akan menerima bahan mentah dari firma Mount Weld di Australia Barat. Lynas Corporation Ltd merupakan sebuah syarikat Australia yang diberikan kelulusan pada Januari 2008 untuk mendirikan sebuah kilang di Pahang , melabur RM700 . Mereka menjelaskan bahawa loji ini akan digunakan untuk mencipta alat berteknologi tinggi termasuk telefon pintar dan kenderaan hidbrid. RM4 bilion akan diprolehi dan menyediakan 350 peluang pekerjaan. Ketika ini, syarikat China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah bergantung bekalan bahan mentah sehingga 95 % bekalan dari China. Loji ini akan menjadi loji terbesar di dunia selepas China. Ia akan mengeluarkan nadir bumi sehingga 22,000 tan pada 2013.[1] Pengalaman Asian Rare Earth (ARE) di Perak Pada 1985, penduduk di Papan, Ipoh, Perak membantah radiasi daripada nadir bumi oleh Asian Rare Earth (ARE).Sisa radioaktif dari kilang ARE hendak ditanam di Papan.[2] Bantahan awam Penduduk membantah kerana 11 syarat ketat yang ditetapkan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (AELB) masih belum dipenuhi. Laporan IAEA juga tidak perlu kerana tidak menyimpan sebarang tenaga nuklear . Wartawan Karam Singh Walia menemubual Pakar Keselamatan Radiologi dan Kesihatan Dr [[Ahmad Termizi Ramli] dan Dr Che Rosli Che Mat yang menjelaskan bahawa radiasinya sangar rendah

More about Lynas Essay

Open Document