Lol Lodlodl Essay

337 WordsSep 3, 20122 Pages
ELEMEN 3 Tugasan 2 : Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang kaya dengan pelbagai kaum dan tidaklah menghairankan jikalau terdapat variasi perayaan tradisi kaum di negara kita. Perayaan tradisi yang disambut pada setiap tahun oleh setiap bangsa di Malaysia mampu memupuk semangat menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa baik di kalangan dewasa mahupun remaja serta kanak-kanak. Perayaan tahunan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali tidak dapat dinafikan mampu memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita seharusnya berbangga sebagai rakyat Malaysia kerana mampu hidup dalam keadaan yang harmoni sekian lama ini. Sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia melalui beberapa aspek. Antaranya ialah :- • Penganjuran Rumah Terbuka Pada pendapat saya, Rumah Terbuka mampu mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia kerana Rumah Terbuka bagi sesuatu perayaan mampu mengabungkan beberapa suku kaum di bawah satu bumbung yang secara tidak langsungnya mendorong pembentukan semangat bersefahaman dan bermuafakat. Contohnya, Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri yang diadakan oleh pemimpin sesuatu kawasan akan menjadi tumpuan rakyat berbilang bangsa. • Pertunjukan Kesenian sesuatu kaum Pertunjukkan keseniaan sesuatu kaum kini bukan sahaja menjadi tumpuan kaum tersebut sahaja malahan turut menjadi tumpuan suku kaum lain. Sikap hormat-menghormati dapat dilahirkan melalui perkongsian perayaan dalam suasana yang aman dan harmoni. Sebagai contoh, Perayaan Tahun Baru Cina akan menarik pelbagai kaum untuk turut memeriahkannya kerana

    More about Lol Lodlodl Essay

      Open Document