Literature Review

4194 Words17 Pages
Đề cương môn Ngữ Văn Họ và tên: Nguyễn Minh Thu Lớp: 10C I. Tiếng Việt 1, Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật a, Ngôn ngữ nghệ thuật * Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dung trong văn bản nghệ thuật * Ngôn ngức nghệ thuật trong các vaqqwn bản nghệ thuật được phân chia thành ba loại: +Ngôn ngữ tự sự trong truyện, tiểu thuyết,bút kí, phóng sự,… + Ngôn ngữ thơ trong ca dao, vè, thơ (nhiều thể loại khác nhau),… + Ngoon ngữ sân khấu trong kịch, chèo, tuồng,…. b, Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật * Ngôn ngữ nghệ thuật rấy đa dạng nhưng đều thống nhất ở ba đặc trưng: tính hình tượng, tính truyền cảm và tính cá thể hóa b.1, Tính hình tượng: - Là đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật - Để tạo nên tính hình tương, người viết thường sùng rất nhiều các phép tu từ như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, ….. Những phép tu từ này được dung sang tạo, hoặc đơn lẻ hoặc phối hợp với nhau. VD: trong bài thơ Bánh trôi nước, nữ thi sĩ hood Xuân Hương đã viết: “ Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nạn Mà em vẫn giữ tấm lòng son” * Tính hình tượng trong đoạn thơ trên được thể hiện qua hình tượng “ bánh trôi nước”. Hình tượng ấy làm cho người đọc khi đọc đoạn thơ vừa có lien tưởng đến bánh trôi nước nhưng lại vừa gọi trong họ một hình tượng khác. Đó chính là hình ảnh người phụ nữ, người phụ nữ trong bài thơ của Hồ Xuân Hương là một người phụ nữ có nhan sắc nhưng lại bị xã hội, chế độ phong kiến thối nát đầy đọa, vất vả, khổ cực,… Chỉ với một hình tượng “bánh trôi nước” giản dị mà Hồ Xuân Hương đã gieo vào long người đọc thật nhiều lien tưởng sâu sắc. b.2, Tính truyền cảm - Đây là đặc tính nổi bật và quan trọng nhất của ngôn ngữ nghệ thuật. - Tính truyền cảm của ngôn ngữ nghệ thuật thể hiển ở chỗ làm cho người nghe (đọc) cùng vui, buồn, yêu thích,… như chính người noi (viết). sức mạnh

More about Literature Review

Open Document