Limba Italiana - Prepozitia Essay

812 WordsNov 7, 20114 Pages
PREPOZIŢIA Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă care stabileşte raporturi de subordonare în cadrul propoziţiei. În limba italiană avem cu rol exclusiv de prepoziţie: DI – în principal marcă a genitivului (cazul posesiei) A – în principal marcă a dativului (cazul atribuirii) + arată direcţia către obiecte, locaţii DA – arată direcţia către o persoană şi direcţia dinspre orice (persoane, locaţii etc) IN – sensul în CON – sensul cu SU – sensul pe PER – sensul pentru TRA (FRA) – sensul între În funcţie de contextul în care apar, prepoziţiile mai cunosc şi alte sensuri alături de cele principale indicate mai sus: 1. DI – poate fi: a) marcă a genitivului (prepotiţia DI ajută la indicarea posesiei) exemple: il libro di Maria (=cartea Mariei – ea este cea care posedă cartea) l’indirizzo del ragazzo (adresa băiatului) b) semn al partitivului (partitiv = parte dintr-un întreg) exemple: compro del pane =cumpăr pâine (sensul“nişte paine”) compro del latte (cumpăr lapte) c) tradus prin despre: exemple: di tutte le cose (despre toate lucrurile) Oggi parli di Dante. (Azi vorbeşti despre Dante) d) tradus prin de: exemple: data di partenza (dată de plecare) morire di fame (a muri de foame) e) tradus prin decât: exemple: Mario è più alto di te. (Mario este mai înalt decât tine) f) tradus prin din: exemple: uscire di casa (a ieşi din casă) conoscere di vista (a cunoaşte din vedere) Locuţiuni prepoziţionale construite ci DI: nel mezzo di (în mijlocul), per mezzo di (prin intermediul), prima di (înainte de), invece di (în loc de), al di la di (dincolo de) 2. A – poate fi: a) marcă a dativului (cazul atribuirii) exemple: si rivolge a Mario (se adresează lui Mario) si rivolge al professore (se adresează profesorului) b) tradus prin la: exemple: penso a te (mă gândesc la tine) abito a Cluj (locuiesc la Cluj) vado al mare (merg la mare)

    More about Limba Italiana - Prepozitia Essay

      Open Document