Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Life of Turkish Prime Minister Menderes Essay

  • Submitted by: FatihHarbi1
  • on May 26, 2014
  • Category: History
  • Length: 448 words

Open Document

Below is an essay on "Life of Turkish Prime Minister Menderes" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.


27 Mayıs'ın özü ve diğer yüzü: Köpek ve bebek davaları...

Bugün 27 Mayıs... İlk darbenin 50. yılı... Dün darbeyi ve insani-siyasi sonuçlarını hatırlattık. Bugün Yassıada'yla devam edelim...

Hatırlamak arınmak ve unutmak için gereklidir. Hatırlama tekerrürü zorlaştırır.

Unutma ise tekerrür imkânsız hale gelirse mümkün olur.

Neler oldu o ve takip eden yıl?

Darbeyi takip eden 2,5 ay boyunca, dönemin ünlü idare, anayasa, ceza hukukçularının katkılarıyla darbe hukukunun ilk adımları atılmıştı.

Ardından Yassıada özel bir mahkeme olarak tanzim edilecek, özel siyasi bir yargılama yapılacaktı.

11 ay sürdü yargılamalar.

Yassıada'da 17 davaya bakıldı.

Yassıada'da görülen davalar şunlardı:

1- Anayasayı ihlâl davası, 2 - Köpek davası, 3 - 6/7 Eylül davası, 4 - Bebek davası, 5 - Vinylex davası, 6 - Zimmet davası, 7 - Arsa davası, 8 – Gemi, 9 - Değirmen davası. 10 - Barbara davası, 11 - Örtülü ödenek davası, 12 - Radyo davası, 13 - Topkapı olayları davası, 14 - Çanakkale ve Geyikli davası, 15- Kayseri olayları davası, 16 - Demokrat İzmir gazetesinin tahribi davası, 17 - (27 - 28 Nisan), Ankara ve İstanbul olayları davası, 18 - İstimlâk yolsuzluğu davası, 19 Vatan Cephesi yolsuzluğu davası.

Çoğu muğlâk yolsuzluk iddiaları üzerine oturan, bir kısmı ise siyasi kararlarla ilişkin davalardı bunlar.

Bir kısmı ise Topkapı olayları davası gibi İnönü'nün Menderes ve Bayar tarafından öldürtülmek istendiği gibi uydurma suçlamalardan oluşuyordu.

Bir kaçına değinelim...

Şüphe yok ki, en önemli dava "anayasayı ihlâl davası"ydı.

Ve bu davadaki belli başlı suçlamalar, kuvvetler birliği ilkesinin üzerine oturan 1924 Anayasası'na göre, doğru ya da yanlış, ama yasal çerçeveye oturan siyasi kararlardı, Meclis kararları, siyasi tercihlerdi.

Kırşehir'in siyasî sebeplerle ilçe haline getirilmesi, Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikler, Meclis Tahkikat Komisyonu'nun kurulması, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun çıkarılması, Meclis Tahkikat Komisyonu'nun aldığı kararlar bunlar...

Show More


Citations

MLA Citation

"Life of Turkish Prime Minister Menderes". Anti Essays. 21 Jul. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Life-Of-Turkish-Prime-Minister-Menderes-626559.html>

APA Citation

Life of Turkish Prime Minister Menderes. Anti Essays. Retrieved July 21, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Life-Of-Turkish-Prime-Minister-Menderes-626559.html