Latin Essay

649 Words3 Pages
Subjekt = grundled (x) Verballed = udsagnsled (o), Subjektsprædikat = omsagnsled til grundled(x i o) - (kryds i en bolle) Direkte objekt = genstandsled (trekant), Indirekte objekt = hensynsled (firkant) Objektprædikat = Omsagnsled til genstandsled (x i trekant) - (Kryds i en trekant) Adverbielhed = led er ord (eller sætninger) der fortæller noget om tid, sted, måde, grad, årsag m.m. Adverbielle led består oftest af adverbier eller præpositionsforbindelser. (bølgestreg) Øvelser. Latin: Miso-gynist. ( Miso – G, fjendsk. Gynsist – G, Kvinde.) Dansk: Kvindehader. Latin: Onto-logi ( Onto – G, værende. Logi – G, lærer om.) Dansk: Lærer om det eksisterende. Latin: An-æstesi. ( An – G, u-. Æstesi – G, føle, mærke. Dansk: Et bedøvelsesmiddel. Romertal: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 100, D = 500, M = 1000 Romertal | | Latin; | Dansk; | XLVII | 47 | DXCIX | 599 | MDCCLXV | 1865 | Verber ( Udsagnsord ) - De står oftest i sidste sætning. - De har 4 bøjninger. * 1) A- stammer – Ender på A * 2) E- satammer – Ender på E. * 3) Kontinentstamme – Ender på en kontinent. * 4) i- stammer. – Ender på I. Har: Habeo 1 – Du har - Habes Hører: Audio 4 – Vi hører - Audimus Skriver: Scribo 3 – I skriver- Scribitis - Præsens ( Nutid) * O Sum 1 person Ental * s Es 2 person Ental Singularis * t Est 3 person Ental * mus Sumus 1 person Flertal * tid Estis 2 person Flertal Pluralis * ht Sumt 3 person Flertal. * Det rummer ofte med implicit subjekt. Substantiver (Navneord) - er et ord, der giver navn til levende væsner, ting og begreber, f.eks. dreng, ulvinde, hytte, angst. * Her bøjer vi det i kasus. * Nominativ. * Akkusativ * Køn * Hankøn * Hunkøn * Intetkøn * Tal * Singularis / Ental. * Pluralis / Flertal Sofus

More about Latin Essay

Open Document