Land of the Lost Essay

588 Words3 Pages
Indledning Pest er en meget gammel sygdom der findes flere beskrivelser om. Pesten har været der gennem historien og fra tid til tid dukker sygdommen på. Pestepidemier kender vi Europa frem til 1700-tallet. Herefter har der ikke rigtigt været udbrud på vores kontinent. ”Den sorte død” er en af de flere pandemier verden har lidt under. En pandemi, også kaldet en ”global epidemi” er en infektionssygdom som påvirker dyr og mennesker i et stort geografisk område. Faktisk kan man kun kalde det en pandemi, hvis sygdommen dækker hele verden. For at man kan kalde en infektionssygdom en pandemi skal den opfylde tre betingelse, som er dannet af Verdenssundhedsorganisation WHO. De tre betingelser er: 1. Introduktion af en for populationen hidtil ukendt sygdom. 2. Smitten spredes til mennesker og medfører alvorlig sygdom. 3. Smitten bredes nemt blandt mennesker. Den første pandemi opstod i år 534 i Afrika og blev spredt til landende langs middelhavet. Den næste var den ”Sorte død” som er det der bliver dykket ned i, i denne opgave. Problemformulering Jeg vil gerne redegøre for ”den sorte død” i Europa, med fokus i i 1300-tallet, samt tage udgangspunkt i Italieneren, Boccaccios novelle ”Falken”, Decameron og hans syn på pesten. Jeg vil gerne undersøge og vurdere hvilke konsekvenser og betydninger pesten havde for de forskellige samfundsgrupper i 1300-tallet, samt undersøge befolkningens, videnskabens, lægevidenskabens, kirkens og økonomiens reaktion. Underspørgsmål 1. Redegør for pestens opstand og udbredelse i Europa i 1300-tallet. 2. Hvilken betydning fik pesten for samfundsstrukturen, kirkens betydning og lægevidenskaben? 3. Analyser perspektiver Boccaccios novelle ”Falken” i novellesamling ”Decameron” med pestens hærgen i 1300 -tallet. Pestens opstand Der findes ikke

More about Land of the Lost Essay

Open Document