Knut Hamsun Essay

1160 Words5 Pages
Knut Hamsun OppvekstKnut Hamsun ble født i 1859 i Gudbrandsdalen. Han var både elsket, tiljublet, kritisert og hatet, men han brydde seg ikke. Han og familien var fattige og bodde i et fattig strøk, og faren jobbet som skredder. Da Knut var 3 år gammel flyttet de til Hamarøy i Nordland for å bo på gården Hamsund. Når han var 9 år gammel ble han sendt bort til en gammel onkel, en strengt religiøs og humørsyk mann. Hamsun likte seg ikke hos onkelen, så 6år senere dro han og begynte å utforske verden. Han levde et urolig liv, og bodde aldri på et sted lenge. Han prøvde også mange yrker, som for eksempel skomakerlærling, lensmannsbetjent og skolelærer. Men av alle yrkene han prøvde likte han best å skrive. Han dro til Kristiania, men det var ikke mange som var interessert i å kjøpe det han skrev, så fattigdommen og sulten gjorde han ensom og desperat. Etter han hadde vært i Kristiania en stund dro han til Amerika hvor han jobbet som sportsvognskonduktør i Chicago og som bonde i Red River Valley. Han hold også mange foredrag om franske og nordiske forfattere. Sult Etter han hadde vært i Amerika i 2 år dro han tilbake til Norge. Etter litt dro han til København og ga ut sin første roman som het ‘’Sult’’ i 1890, som da ble hans gjennomgang som forfatter.Han hadde selv følt på kroppen hva sult kunne gjøre mot en person. Han hadde måttet skaffet penger med å gå fra avis til avis for å utgi noen av artiklene han sine mens han levde i Kristiania fordi han var så fattig og utsultet. Det var da han begynte å skrive om opplevelsene sine. Sult handler om en forfatter som kjemper for å overleve i en moderne og kald storby. Han begynner med å ta jeg-personen på vandring gjennom gatene. Han kjenner seg selv ikke igjen, og føler seg litt som en salgs ''utlending''. Selv om han blir ydmykt gjentatte ganger vill han ikke la seg underkaste seg virkelighetens krav. Han

More about Knut Hamsun Essay

Open Document