Kkkkkk Essay

573 Words3 Pages
Langkær elever samler penge ind til Irak Hvert år giver titusinder af danske gymnasieelever en dag af deres uddannelse, for at andre kan få en uddannelse Af Sajaa Jawamir, Duygu Babi og Nurhan Bahani | 14-11-2012 Gymnasium HF & IB world school 2012 | Onsdag den 07-11-2012 var der operations dagsværk på Langkær Gymnasium HF og IB. Operations dagsværk er en dag uden undervisning, men hvorimod elever med deres egen lyst kan tilmelde sig til at hjælpe andre lande og gøre en forskel, ved at arbejde og tjene 300 kr. I år skulle pengene fra OD-dagen indsamles til Irak i samarbejde med Grassroots. ”Man skal ikke tvinges til at melde sig til velgørenhedsarbejde, som man let bliver hvis man kan undgå undervisning en dag. Det skal gerne komme indefra, som noget man selv vælger. Men omvendt synes jeg også det er helt forkert, at man tror det er en fridag”, fortæller Birgitte Holm Jørgensen, som er lære på Langkær Gymnasium iRAK, SOM ET MODERNE UDVIKLET DEMOKRATISK LAND OD er en forkortelse for ’operation dagsværk’. Det styrker fællesskabet mellem unge, at de går sammen og at de skal indsamle penge til Irak. Organisationens formål med dette projekt er at give de unge mennesker i Irak muligheder for at få sig en uddannelse, derefter give disse muligheder videre til deres generationer. Der bliver også etableret klubber og foreninger efter ’’dansk model’’, af de frivillige unge. Dermed er operationens formål, også at opnå indflydelse, deltage i samfundet og være med til at opbygge et selvstændigt og demokratisk Irak. ”Operation Dagsværk er en vigtig dag og en god tradition, der bør holdes i hævd. Det er vigtigt, at unge - der desværre ikke selv tænker så meget over hvor privilegerede de er - bruger deres overskud på at hjælpe andre. Jeg mener at vi som et velfærdssamfund skal udvise en global ansvarlighed, og at det indgår som et led i en ungdomsuddannelse,

More about Kkkkkk Essay

Open Document