Kinh Te Quoc Te Essay

455 WordsApr 16, 20122 Pages
Giải pháp kiềm chế lạm phát ở Việt Nam năm 2012 Mục tiêu của Việt Nam năm 2012 là phấn đấu kiềm chế lạm phát dưới 10%, các năm sau thấp hơn, đến năm 2015 lạm phát khoảng 5-7% ( dù chỉ số CPI tháng 1-2012 chỉ tăng 1% so với tháng 12-2011 và khả năng CPI tháng 2-2012 sẽ tăng khoảng dưới 1,5% so với tháng 1-2012 là tín hiệu tốt vì thấp hơn nhiều cùng kỳ năm trước).Để thực hiện mục tiêu đó, chúng ta cần phải làm gì? Một số giải pháp: • Thứ nhất, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt theo tín hiệu thị trường đồng thời kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. • Thứ hai, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, giảm sâu hơn bội chi ngân sách; tăng cường tiết kiệm, đầu tư công có hiệu quả hơn và bảo đảm nợ công không vượt qua mức giới hạn. • Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước về giá ;xử lý nghiêm khắc các hành vi tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là đối với các nguyên vật liệu quan trọng, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, xăng dầu, điện…. • Thứ tư, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và quản lý thị trường để hạn chế thấp nhất các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý và đầu cơ. • Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ hơn việc nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích để giảm nhập siêu đồng thời có các chính sách đẩy mạnh xuất khẩu, cải thiện cán cân thanh toán; bên cạnh đó khuyến khích thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ODA và FDI, tăng cường quản lý các dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII). • Thứ sáu, thúc đẩy trên thực tế quá trình tái cấu trúc kinh tế vĩ mô và vi mô, gắn với các đột phá chiến lược theo một chương trình tổng thể; đồng thời, chủ động giảm thiểu các tác động mặt trái của quá trình này. • Thứ bảy, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường; bảo đảm đủ vốn, đủ ngoại tệ với lãi

More about Kinh Te Quoc Te Essay

Open Document