Kinh Doanh Quoc Te Essay

930 WordsMay 5, 20114 Pages
Đề bài: “Phân tích lợi thế của công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn để định vị sản phẩm/ nhãn hiệu nước hoa cao cấp tại thị trường Việt Nam”. Bài làm Các lợi thế của SCC để định vị sản phẩm/ nhãn hiệu nước hoa cao cấp tại thị trường Việt Nam. 1. Năng lực sản xuất: • Nguồn nhân lực chất lượng cao: 100 kỹ sư và chuyên gia trong 500 nhân viên, SCC luôn áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới nhất trong nghiên cức và phát triển, do đó giúp SCC sản xuất sản phẩm chất lượng cao và duy trì sự trung thành của khách hàng. • SCC có nhà máy hiện đại sản xuất nước hoa tại khu công nghiệp Cát Lái quận 2, TP HCM năm 2004. Với nhà máy này, SCC có nền tảng kĩ thuật và công nghệ để sản xuất nước hoa chất lượng cao đang được thị trường chấp nhận và gia tăng hàm lượng giá trị. • Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. 2. Nghiên cức và phát triển sản phẩm: • Song song với việc nâng cấp chất lượng sản phẩm và bao bì là sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ ( IP) để xây dựng và phát triển thương hiệu. Kế thừa những thành tựu đạt được từ việc tập trung vào vấn đề IP. Từ năm 1991, SCC bắt đầu tìm kiếm những lợi ích kết hợp từ hiệu quả sử dụng IP. • Nhờ sử dụng những dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy của các công ty IP, SCC đảm bảo các khía cạnh IP của sản phẩm của SCC được bảo vệ khi tung ra thị trường. Nhờ đó , SCC hiện đang có 200 quyền sở hữu trí tuệ ( IPR) bao gồm nhãn mác thương mại, kiểu dáng công nghiệp và giấy phép sử dụng quyền IP của các công ty khác. Hơn nữa, SCC có 40 xác nhận IPR và thỏa thuận chuyển nhượng tại 15 quốc gia. Mỗi năm công ty chi 500 triệu đồng để duy trì, bảo vệ thương hiệu và những quyền lợi liên quan. Từ đó có thể thấy khi phát triển dòng sản phẩm nước hoa cao cấp, SCC có cơ sở để bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ của mình. 3. Hoạt động marketing và bán hàng : • Cùng với sự phát triển của kinh tế và cải thiện mức sống không ngừng

More about Kinh Doanh Quoc Te Essay

Open Document