Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kelebihan Lebah Essay

Open Document

Below is an essay on "Kelebihan Lebah" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

LEBAH MADU
Pembina Sarang Yang Sempurna

Oleh

HARUN YAHYA

ISBN: 983-9384-49-X Hakcipta Terpelihara © Harun Yahya Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian rencana, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa juga carapun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit. Terbitan Pertama Bahasa Melayu, 2003 October 2003 No. 1-2-1, Prima Peninsula, Jalan Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 6-03-42518792, 42510498 Fax: 6-03-42562030 http://www.saba.com.my E-mail: absaba@tm.net.my Terbitan Bahasa Inggeris oleh Goodword Books Judul Asal: Honey Bees: That Build Perfect Combs Diterjemahkan oleh Rohidzir Rais Penulis: Harun Yahya Laman Web: http: // www.harunyahya.org http: // www.harunyahya.com http: // www.harunyahya.net Dicetak oleh: Percetakan Advanco Sdn. Bhd.

Terjemahan Rohidzir Rais Terbitan

Pengarang
Pengarang buku ini, yang menggunakan nama pena HARUN YAHYA, telah dilahirkan di Ankara pada 1956. Setelah menamatkan pengajian rendah dan menengahnya di Ankara, dia kemudian mempelajari seni di Universiti Mimar Sinan, Istanbul dan falsafah di Universiti Istanbul. Semenjak 1980-an lagi, pengarang ini telah menerbitkan banyak buku di dalam isu-isu politik, agama dan sains. Harun Yahya dikenali sebagai seorang pengarang yang telah menulis hasil kerja penting yang menyingkap keruntuhan evolusi, kepalsuan dakwaan-dakwaan mereka dan hubungan jahat di antara fahaman Darwin dan ideologi-ideologi berdarah lain. Nama penanya adalah gabungan daripada nama “Harun” (Aaron) dan “Yahya” (John), sebagai ingatan kepada dua orang nabi yang gigih menentang kepincangan iman. Cap Nabi di kulit buku ini mempunyai makna simbolik berkaitan dengan kandungannya. Cap ini mewakili Al-Quran, kitab dan kalam Allah yang terakhir, dan nabi kita, penutup segala nabi. Berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, pengarang meletakkan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Kelebihan Lebah". Anti Essays. 18 Jul. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Kelebihan-Lebah-475432.html>

APA Citation

Kelebihan Lebah. Anti Essays. Retrieved July 18, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Kelebihan-Lebah-475432.html