Karcher Wet/Dry Vacuum Cleaner Essay

531 WordsNov 13, 20133 Pages
Visą gyvenimą stengiuos realizuoti savo svajones. Manau, kad reikia turėti tikslą, tuomet gyvenimas daug prasmingesnis. Svajonių daug, bet svarbiausia, kad jos visos išsipylditų. O manoji - pradėti naują gyvenimo etapą, besimokant Advertising specialybės Anglijoje. Taip pat domina public relations and media srytis. Pasirinkau Angliją, nes tai būtent ta šalis kurioje išpildysiu savo lūkesčius, o su jūsų siūloma mokymosi programa gebėsiu savas idėjas realizuoti modernioje visuomenėje. Jau mokykloje pradėjau domėtis įvairiais žurnalais ir reklamomis, pradėjau piešti, kurti savo malonumui reklamas, idėjų daug, o noro jas įgyvendinti dar daugiau. Mokytojai pastebėjo mano sugebėjimus, sudarė galimybių atsiskleisti gimnazijoje, kurioje mokausi. Kūriau reklamą mokyklos vardo (90 metų) sukakčiai paminėti ir buvau įvertinta geriausiai - gavau pirmo laipsnio diplomą. Dar pradinėse klasėse buvau pastebėta, kaip gabi, kūrybinga mokinė, gebanti savo idėjomis, darbais ne tik atskleisti savo talentą, bet reprezentuoti mokyklą – sukūriau informacinį lankstinuką – planą, kuris supažindino su mano mokykla.Už šį darbą buvau apdovanota diplomu. Taigi supartau, kad ši veikla tikrai man. Matau savo ateityje šią specialybę ir noriu siekti aukštumų šioje sferoje. Esu visiškai tikra, kad man pasiseks. Gyvenime turėjau daugybę galimybių atskleisti ir atrasti savo gabumus. Jau dešimt metų lengvoji atletika yra viena didžiausių mano aistrų, todėl aš moku dirbti su partneriu arba turėti aiškų konkurentą su kurio galėčiau varžytis toje pačioje veiklos srityje, nes tai priveda mane prie pergalės. Esu iš tų, kurie nepasiduoda.Taip pat turiu patirties visuomeninėje veikloje. Buvau „Nepriklausomo Jaunimo Judėjimo“ nare, ši organizacija skirta gabių ir idėjų kupinų jaunų žmonių veiklai t.y. labdaringoms akcijoms, netradiciniams renginiams ir tai mane išmokė komandinio darbo,

    More about Karcher Wet/Dry Vacuum Cleaner Essay

      Open Document