Kányádi Sándor Essay

537 Words3 Pages
Kányádi Sándor(1929-) Ha én zápor volnék c. vers elemzése Kányádi Sándor a mai magyar költészet egyik legnagyobb alakja - Magyar Örökség és Kossuth díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjének birtokosa, számtalan verseskötettel, meséskönyvvel és műfordítással a háta mögött. Az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors mint alaptémák határozzák meg költészetét, mely a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatja meg. A költő gyermeklírájának egyik fontos jellemzője a hagyományőrzés, a népköltészeti minták követése. A történetek helyszíne többnyire az író szülőföldje, Székelyföld. Kányádi Sándor a szülőföld régiójának helyszíneit, növényeit, állatait idézi meg verseiben– a szülőföld szeretetéhez vezeti el olvasóját. Az író azonban nemcsak a régió, a táj jellegadó természeti csodáit és elemeit teremti újra írásaiban, hanem a romániai magyarság sajátos helyzetét is. A költő gyermekversei látszólag nagyon egyszerűek, legtöbbször a természet jelenségeiről, a megszokott állatokról szólnak, egyszerű emberi/gyermeki magatartásokat vesznek számba. Kányádi Sándor egyik leggazdagabb gyermekvers kötete 1982-ben jelent meg Tavaszi tarisznya címmel. Ez a jelképes tarisznya szebbnél szebb verseket tartalmaz. Ezen művek a vidámságot , a természet örömeit sugározzák és mindazt ami az embernek örömet okozhat az életben. A kötet kilencvennyolc verset tartalmaz. Őrzi a nép gyermekversek formáját, hangulatát, nemes egyszerűségét. A Tavaszi tarisznya sokszínű, tematikailag változatos. Ebből a csodálatos kötetből választottam elemzésre a Ha én zápor volnék című verset. A vers műfaja gyermekvers. A cím a vers első sora. Szótagszámláló, mert minden sorban 6 szótag található a vers egészében. A szótagszámok tehát sorról sorra állandók. Magyaros verselésű, minden szó első szótagja hangsúlyos , a sorvégeken hangsúlyos szótag áll. Minden

    More about Kányádi Sándor Essay

      Open Document