Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Jsf, Economy, Dutch Essay

Open Document

Below is an essay on "Jsf, Economy, Dutch" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Inleiding                  

Voor deze praktische opdracht voor economie heb ik het onderwerp JSF gekozen. Het is de laatste tijd nogal in het nieuws, want de VS wil graag weten of Nederland wel of niet mee doet aan dit project. Het Nederlandse kabinet zal binnenkort beslissen of ze wel of niet zullen meewerken. Dit zal moeten gebeuren voor 12 juni, want zo lang geeft de VS Nederland nog de tijd. Ik heb de punten A en B van het stencil uitgewerkt, ook het logboek.

Samenvatting van de 3 artikelen

In het kabinet wordt druk gediscussieerd en plannen gemaakt over het wel- of niet aantrekken van de JSF straaljagers. Dit is interessant voor de economie, met name voor de vliegtuigindustrie. Als het kabinet instemt, mag Nederland mee ontwikkelen aan het JSF-project. De kosten voor deze ontwikkeling wordt geraamd op $800 miljoen, wel moet de ‘business case’, het rekenmodel van de kabinetsplannen gesloten worden. Binnen de begroting zit waarschijnlijk een gat van €12 miljoen, volgens minister Zalm is dat niet belangrijk, omdat de begroting ruim is opgezet. Met het project is inmiddels €6 miljoen gemoeid, een deel van de ontwikkelingskosten, namelijk €50 miljoen wordt terug verdiend door de ontwikkeling zelf. Het kabinet wil tenminste €6 miljard uittrekken voor de aanschaf van de nieuwe straaljagers, volgens hen is het goed voor de economie, werkgelegenheid en voor de luchtmacht. Grote voorstander voor dit plan zijn vooral de VVD, minder enthousiast zijn de PvdA en de D’66. Vooral partijwoordvoerder Timmermans van de PvdA heeft zich hierin verdiept en begint er nu ook in te geloven dat het goed is voor de economie. Fractievoorzitter Melkert van de PvdA en tegenwoordig voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland Van den Bergh werden al steeds positiever over dit onderwerp. Al met al zitten de problemen nog het meest binnen de PvdA-fractie en het partijbestuur. Nederland krijgt van de VS nog tot uiterlijk 12 juni de tijd om te beslissen over de wel- of niet...

Show More


Citations

MLA Citation

"Jsf, Economy, Dutch". Anti Essays. 23 Feb. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Jsf-Economy-Dutch-174277.html>

APA Citation

Jsf, Economy, Dutch. Anti Essays. Retrieved February 23, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Jsf-Economy-Dutch-174277.html