Israel-Palestina Konflikten Essay

1137 Words5 Pages
Inledning & Bakgrund Vid slutet av 1800-talet började fler och fler judar invandra Palestina, ett land fullt av araber. Under 1900-talet uppstod komplikationer och araberna försökte skapa en självständig palestinsk stat. Men ju fler judar invandrade, desto svårare blev det för araberna. Samtidigt som detta pågick uppkom sionismen, en nationalistisk rörelse med målet att skapa en judisk stat, nämligen Israel. Efter andra världskriget föreslog FN att Palestina skulle delas upp i två stater; en för judarna och en för araberna, men araberna vägrade och konflikten började. Detta var för att världen kände en skuld gentemot judarna och gav dem ett nytt land; men det fanns redan ett folk som bodde där och de ville inte ge upp det. Under denna tid var området en del av det ottomanska Turkiet. Jordbruket bestod av privat jordägande, vilket ledde till att judarna köpte land öppet och ärligt. Judarna byggde upp ett sionistiskt samhälle i Palestina bredvid araberna. Vid 1910 inrättades den första kibbutzen med syftet att bygga en socialistiskt idealsamhälle, idealt för omvärlden. Men det var inte bara judarna som ville ha en egen stat. Under första världskriget ville araberna också ha självständighet. Storbritannien, en stormakt, strävade arabernas stöd i kampen mot turkarna genom att erbjuda nationell frihet för olika arabiska områden. 1917 erövrade britterna Palestina men i Balfourdeklarationen 1917 var Storbritannien för ett judiskt Palestina. Efter detta såg araberna att ett enat arabstat var omöjligt och bildade istället flera mindre stater under kontrollen av europeiska makter. Britterna tog över området under Nationernas Förbund och Palestina fick fast markerade gränser för första gången. Mandatet bestod av Palestina, Israel, Västbanken och Gaza och dessutom området öste om Jordanfloden. 1921 avskärmades det av britterna och blev Trans Jordanien. Fast araberna var

More about Israel-Palestina Konflikten Essay

Open Document