Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ispm Running Essay

Open Document

Below is an essay on "Ispm Running" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

СЭЗДС. МСМ Хөтөлбөр

МС-ийн Төслийн Менежмент-ISM333 2013-2014 оны хичээлийн жил

Кейс

4.

Төслийн

хамрах

хүрээг

удирдах

“Нэг ч хэрэглэгчийг алдахгүй” төслийн баг бүрэлдэж одоогоор төслийн талаарх мэдээллийг түгээх төлөвлөгөөг боловсруулж эхлээд байгаа. Жим-ийн хувьд Төслийн тунхаг бичиг (чартер), хамрах хүрээ, ажлын мэдэгдэл мөн төслийн үндсэн төлөвлөгөөг боловсруулах ажил дээр ажиллаж эхлээд байгаа юм. Тэр эхний байдлаар хийсэн төслийн тунхаг бичгээ (чартер) төслийн багийн ашигладаг дотоод сүлжээнд тавиад багийн гишүүдрүүгээ ямар нэгэн хариу, санал зөвлөмж өгөхийг хүссэн и-мэйл илгээжээ. Түүнийг и-мэйл бичээд 5 минут болсны дараа түүний утас дугарав. Салли: “Жим Салли байна аа. Би дөнгөж тунхаг бичиг (чартер)ийг харж дуусчихаад байна л даа, тэгээд хэдэн зүйл хэлэх гэсэн юм.” Жим: “Сайхан хэрэг. Энэ зүгээр л ноорог байгаа юм, тэгээд чи юу гэж бодож байна.”

зорилтуудын товчхон жагсаалт, гол ойлголт төсөөлөл мөн хамтрагчдыг тодорхойлох байдаг. Харин миний бэлдэж байгаа бусад бичиг баримт дээр, жишээ нь төслийн үндсэн төлөвлөгөө болон хамрах хүрээ нь илүү нарийн мэдээлэл болох гол гүйцэтгэх ажлууд, өртөг зардал, үр ашиг гэх мэт зүйлийг тодорхойлоход зориулагдсан байдаг. Тэгэхээр яаж ч байсан тийм төрлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараагийн бичиг баримт дээр тусгагдах нь зөв юм.” Салли: “Ок, ойлголоо. Би өмнө нь ийм төрлийн төсөл дээр ажиллаж байгаагүй учраас эдгээр зүйлүүд надад шинэ байна л даа” Жим: “Битгий санаа зовдоо. Чамаас болон багийн бусад гишүүдээс ийм санал зөвлөмж авах нь бид хэрэгжих боломжийн шинжилгээг хийхэд гол хэрэг болдог зүйл юм шүү дээ. Цаашдаа, системийн өртөг зардал, үр өгөөжийг тооцолоход чамаас их туслалцаа авах бодолтой байгаа. Төслийн үндсэн төлөвлөгөөг гаргахдаа бид хэрэгжих боломжийн судалгааг санхүүгийн хувьд, техникийн хувьд, үйл ажиллагааны хувьд, цаг хугацааны хувьд, хууль эрх зүй, улс төрийн асуудал гээд систем хөгжүүлэлтийн бүхий л хэрэгжих боломжийн шинжилгээг маш сайн хийх хэрэгтэй.”

Салли: “Тэгэхээр, миний...

Show More


Citations

MLA Citation

"Ispm Running". Anti Essays. 21 Jul. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Ispm-Running-626106.html>

APA Citation

Ispm Running. Anti Essays. Retrieved July 21, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Ispm-Running-626106.html