Internet Essay

650 Words3 Pages
Pada zaman globalisasi ini, masyarakat sering mengabaikan hubungan etnik antara satu sama lain demi kepentingan diri, begitulah dengan Malaysia. Sikap mementingkan diri sendiri yang bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing harus dibanteraskan. Internet merupakan salah satu medium yang dapat mewujudkan hubungan etnik yang harmoni di Malaysia.Dengan menggunakan laman web yang tanpa sempadan ini, masyarakat dapat lebih memahami antara satu sama lain dengan lebih mendalami terutamanya, negara kita yang pelbagai kaum ini. Salah satu contoh adalah laman social seperti Twitter,Facebook,Friendster and lain-lain.Konsep Facebook yang dilahirkan oleh Mark Zuckerberg adalah demi menghubungkan semua masyarakat di merantau dunia dan dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan menggunakan laman social ini,masyarakat di negara kita dapat berkomunikasi dengan ahli keluarga dan kawan- kawan dengan mudah dan cepat.Justeru itu, perkongsian antara satu budaya dengan budaya yang lain juga dapat dikongsi bersama dengan menggunakan Facebook. Hubungan komunikasi antara budaya yang bersifat local juga wujud dengan adanya komunikasi antara budaya Cina,India dan Melayu. Secara tidak langsung, hubungan etnik yang harmoni di negara kita dapat dilahirkan. Pengguna laman social juga sentiasa mengemukakan setiap perkara yang berlaku di sekeliling atau keadaan mereka di profil mereka. Hal ini dapat membiarkan ahli keluarga dan kawan mereka lebih memahami keadaan mereka. Jika ahli keluarga dan kawan mendapati sesuatu yang berlaku pada mereka, meraka akan lebih mengambil berat terhadap meraka supaya meraka tidak akan berasa diri diasingkan daripada masyarakat.Ramai pengguna laman social sentiasa menggunakan laman social untuk berteguh sapa antara satu sama lain apabila belajar di kolej atau di luar negara.Hal ini dapat mengekalkan

More about Internet Essay

Open Document