Important Dates Essay

427 Words2 Pages
Tarikh-Tarikh Penting UPU 2014/2015 | 19/01/2014 | :- Iklan permohonan upu dalam keratan akhbar | 20/01/2014 | :- Sistem permohonan upu lepasan spm,stpm setaraf dibuka | 20/01/2014 | :- Jualan no ID di seluruh BSN | 09/03/2014 | :- Iklan permohonan SPM,politeknik & Ilka,STPM & Diploma setara | 7/04/2014 | :- Permohonan tutup bagi sistem permohonan ke politeknik dan Ipta | 14/04/2014 | :- Semakan panggilan temuduga lepasan spm setaraf | 14/04/2014 | :- Tarikh akhir penghantaran salinan permohonan dan dokumen | 16/04/2014 | :- Semakan panggilan temuduga lepasan spm setaraf | 16/04/2014 | :- Semakan temuduga lepasan spm ke politeknik/Institut kemahiran | 16/04/2014 | :- Tarikh temuduga lepasan spm setaraf | 28/04/2014 | :- Tarikh temuduga lepasan spm setaraf | 18/04/2014 | :- Temuduga ke politeknik/ Institut kemahiran lepasan spm setaraf | 29/04/2014 | :- Temuduga ke politeknik/Institut kemahiran lepasan spm setaraf | 04/05/2014 | :- Hebahan keputusan Permohonan Ipta & politeknik premier lepasan spm | 10/05/2014 | :- Hebahan keputusan Permohonan Ipta & politeknik premier lepasan spm | 04/05/2014 | :- Hebahan keputusan Permohonan politeknik ILKA lepasan spm | 10/05/2014 | :- Hebahan keputusan Permohonan politeknik ILKA lepasan spm | 11/05/2014 | :- Aplikasi e-rayuan dibuka kepada calon yg gagal ke ipta | 17/05/2014 | :- Aplikasi e-rayuan dibuka kepada calon yg gagal ke ipta | 16/05/2014 | :- Semakan temuduga bukan pendidikan dan ujian medsi(STPM) | 20/05/2014 | :- Ujian medsi dijalankan di IPTA | 25/05/2014 | :- Ujian Medsi dijalankan di IPTA | 22/05/2014 | :- Temuduga bukan pendidikan stpm setaraf | 06/06/201425/05/2014 | :- Temuduga bukan pendidikan stpm setaraf:- Pendaftaran Pelajar Baharu Asasi | 02/06/2014 | :- Pendaftaran pelajar baharu Diploma | 03/06/2014 | :- Permohonan Fasa 2 dibuka bgi

More about Important Dates Essay

Open Document