Importance Of Samoan Language Essay

1328 Words6 Pages
Ae ou te le’I suaina le tuli e pei le mavaega nai Pulotu, ma ou fa’amasofa le la’au nai Foga’a, e muamua ona ou fa’apoipoi la’au tumanu ma tapu’e le tapu o Tupo aua o lele ua tuvaga nei I figota ae olioli le livaliva. Ia ae o le a fagatonu loa le malama ma velo tonu loa le ti’a a le tamaloa I le auau ma le fa’amoemoe e pei ona fa’aautuina ai manatu o le failauga I le a’ano moni I le autu e fa’asino I le taua o le fa’asamoa I tupulaga talavou. Aua o le fa’asamoa, o le fa’avae lea o tu ma le aganu’u aemaise o itu o le soifuaga Samoa. O le fa’asamoa e fusia i le alofa ma o le mau a le atunu’u e amata mai le aoaoina o le tama ma le teine talavou i tu ma aga fa’asamoa i totonu o lona lava aiga, aua e pei ona tautino, o matua o faiaoga muamua lava o alo ma fanau. A lelei ona faavae le olaga o le tagata i le faasamoa, o le a mafai foi ona ia iloa lona va i fafo ma tagata. Pe tusa o le 90% o tuaa po o matua o lo’o aumau i Niu Sila, na fofoa mai o latou olaga i aiga i totonu o Samoa, ma o lo’o taumafai foi ina ia aoaoina ai alo ma fanau o lo’o fananau i Niu Sila in ia pueina le faasamoa. E iloa gofie lava e le lalolagi le ali’i ma le tama’ita’i Samoa moni i ana tu ma aga fa’asamoa, tusa lava pe nonofo ma aumau i atunuu fafo po o totonu lava o Samoa. O le talitonuga, le faatauaina e tupulaga talavou le faasamoa, ‘a le lima malosi le tagata e tatau ona poto i le faasamoa’. Aua o le tasi lea o auala e su’e ai le tamaoaiga, mamalu ma le pule. Aua a olaola lelei le faasamoa i tupulaga talavou e le gata i le lelei o le silasila ma le maimoa ae e iloa ai tulaga o uiga faatamalii. Aemaise ai foi a tausaafia nei uiga e taulelei ai matua ma e tele ona faapea mamalu o tagata e tatau ona faapena ‘aua e tupuga mai tamalii’ (Tanuvasa, 1998) ma e le mafai ai pe tuuasoa le aoaiga a matua i tupulaga talavou ina nei tauvalea ai aiga. O le faasamoa, e faatino ai le aganuu o loo tautala ai

More about Importance Of Samoan Language Essay

Open Document